EN

reject {noun}

volume_up
The following are some of the many aspects that we reject:
A sok, általunk elutasított dolog közül az alábbiakban felsorolok néhányat:

Context sentences for "reject" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI reject the claim that Greenpeace is the yardstick for European climate policy.
Elutasítom azt az állítást, hogy a Greenpeace az európai klímapolitika mércéje.
EnglishI support the Tamils' cause, but I reject the LTTE's methods equally decisively.
Támogatom a tamilok ügyét, de hasonló határozottsággal elutasítom az LTTE módszereit.
EnglishWe reject that interpretation too, especially in connection with the first sentence.
Elutasítjuk ezt az értelmezést is, különösen az első mondatomhoz kapcsolódóan.
EnglishWhenever the people of Europe get the chance of a referendum, they reject it.
Amikor csak lehetőségük nyílik a népszavazásra, Európa polgárai elutasítják az EU-t.
EnglishWhy do some Members reject legitimate criticisms of the Afghan judicial system?
Miért utasítják el egyes képviselők az afgán igazságügyi rendszert érő jogos kritikát?
English(ES) Mr President, I reject the methods and the time used for this agreement.
(ES) Elnök úr, elutasítom a megállapodás létrejöttéhez használt módszereket és időt.
EnglishTherefore, like Mrs Bowles, I am going to reject the proposal in its entirety.
Ezért Bowles képviselőtársamhoz hasonlóan én is el fogom utasítani a javaslat egészét.
EnglishWe reject this package as an excessively abstract and misguided approach.
Elutasítjuk ezt a csomagot, mivel annak megközelítése túlságosan elvont és hibás.
EnglishI reject the idea of making industrial policy behind closed doors or in back rooms.
Visszautasítom, hogy az iparpolitika zárt ajtók mögött vagy a hátsó szobákban készülne.
EnglishWe strongly reject nuclear energy as a sustainable, renewable source of energy.
Határozottan elutasítjuk, hogy az atomenergia fenntartható, megújuló energiaforrás lenne.
EnglishWould you, in principle, reject any objections or are you prepared to accept them?
Elvileg elutasítana-e bármilyen ellenvetést, vagy kész azokat elfogadni?
EnglishIt would therefore have been better to reject the Commission's proposal, as we argued.
Ezért érvelésünknek megfelelően jobb lett volna, ha a bizottsági javaslatot elvetik.
EnglishIn addition, this House must clearly reject the brutalisation of language.
Ezenfelül e Parlamentnek világosan el kell utasítania a beszéd eldurvulását.
EnglishI would therefore ask the Council to reject the Commission's proposal too.
Ezért azt kérem a Tanácstól, hogy ők is utasítsák el a Bizottság javaslatát.
EnglishI reject the view that one has to choose to exclusively give one's loyalty to one region.
Visszautasítom azt a nézetet, hogy az ember kizárólag egy régióhoz lehet lojális.
English'One does not reject an invitation of this sort,' the Patriarch replied.
- Egy ilyen meghívásra nem lehet nemet mondani - felelte az újonnan érkezett.
EnglishI reject Mr Martin's assertion and, in my opinion, he should withdraw it.
Visszautasítom Martin úr állításait, amiket szerintem vissza kellene vonnia.
EnglishIn Europe today, pilots tend to reject this kind of new responsibility.
Manapság Európában a pilóták hajlamosak elutasítani ezt az új típusú felelősséget.
EnglishWhich Member States support the improved Treaty, and which reject it?
Melyik tagállam támogatja a továbbfejlesztett Szerződést, és melyik utasítja el?
English`You see, the important thing about fetal tissue is, the recipient doesn't reject it.
Látja, az embrionális szövetben az a fontos, hogy a receptor nem veti ki.