EN

related {adjective}

volume_up
related (also: joint)
Furthermore, links to other relevant and related sites are offered.
Megtalálhatók továbbá a vonatkozó vagy kapcsolódó oldalakra mutató hivatkozások is.
Related websites: Ministry of Foreign Affairs European Information Union Agency
Kapcsolódó weboldalak: Ministry of Foreign Affairs European Information Union Agency
It is the part of the recovery package related to energy.
Ez a gazdaság fellendítésére irányuló csomag energiaügyhöz kapcsolódó része.

Context sentences for "related" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe first area is that of cohesion funds and funds related to regional policy.
Az első terület a kohéziós alapok és a regionális politikához kapcsolódó alapok.
EnglishTwenty-five per cent of deaths in young people aged 15 to 30 are alcohol-related.
A 15-30 éves fiatalok körében az elhalálozások 25%-a kapcsolódik az alkoholhoz.
EnglishThe last open question of the negotiations was related to the correlation tables.
A tárgyalások utolsó lezáratlan kérdése a megfelelési táblázatokhoz kapcsolódott.
EnglishMrs Záborská's question related to the kidnapping of the Chaldean Catholic Bishop.
Záborská asszony kérdése a a khaldeai katolikus érsek elrablásához kapcsolódott.
EnglishWe grew up together as brother and sister, though we were not related by blood.
Együtt nőttünk fel, mint nővér és fivér, bár nem voltunk vér szerint testvérek.
EnglishPresumably related to the shoring methods I employed, but they dont know that.
Valószínűleg az alapozó módszer okozza, amit alkalmaztam, de ők ezt nem tudják.
EnglishWe've determined that terrorism and the cardinal's disappearance aren't related.
Rájöttünk, hogy a terrorizmus és a bíboros eltűnése nem áll kapcsolatban egymással.
EnglishFurther discussions related to questions about regulation versus stimulus measures.
A szabályozás kontra ösztönző intézkedések kérdésével kapcsolatos további viták.
EnglishAnd chemicals are implicated in 86% of cancer-related occupational illnesses.
A munkahelyi rákos megbetegedések 86%-ának a hátterében a vegyi anyagok állnak.
EnglishIn this regard, all of our questions related primarily to political projects.
E tekintetben minden kérdésünk elsődlegesen politikai projektekkel függött össze.
EnglishIt is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.
Tévedés azt hinni, hogy a múltban kevesebb volt az alkoholhoz kapcsolódó kár.
EnglishRelated websites: EU Information Centre Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Kapcsolódó weboldalak: EU Information Centre Ministry of Foreign Affairs of Denmark
EnglishRelated websites: Ministry of Foreign Affairs European Information Union Agency
Kapcsolódó weboldalak: Ministry of Foreign Affairs European Information Union Agency
EnglishAssuming the network does exist, it's related to what happened to the missing father.
Tegyük fel, hogy ez a szervezet létezik, és kapcsolatban áll az apa eltűnésével.
EnglishIf you can't see how the two things are related... there's nothing I can do for you.
Ha nem látod a két dolog közötti kapcsolatot... akkor nem tehetek érted semmit.
EnglishIn this case, the question is related to the electricity used and its efficiency.
Ebben az esetben a felhasznált villamos energiáról és annak hatékonyságáról van szó.
English(PL) This report is related to the important objectives of the Europe 2020 strategy.
(PL) Ez a jelentés az Európa 2020 stratégia fontos célkitűzéseihez kapcsolódik.
EnglishThis box is intended for any information related to the control of the packages, etc.
Ebbe a rovatba a csomagok ellenőrzésével stb. kapcsolatos információk kerülnek.
EnglishAll the following recommendations are related and should not be dissociated.
Az itt következő valamennyi ajánlás egymással összefüggő és elválaszthatatlan.
English. - (SK) Food production is related to people's health and safety.
Az élelmiszertermelés összefüggésben áll az emberek egészségével és biztonságával.