EN

relative to {adverb}

volume_up

Context sentences for "relative to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishToo many women remain in a position of relative economic insecurity and dependence.
Még mindig túl sok nő él viszonylag bizonytalan és függő gazdasági helyzetben.
English1.2.2. has coordinates established relative to the designed vehicle structure;
1.2.2. amelynek koordinátái a jármű tervezett szerkezetéhez képest meghatározottak,
EnglishWith faces of wax the immediate family had received each grieving relative or friend.
A legszűkebb család viaszmerev arccal fogadta a rokonok és barátok kondoleálását.
EnglishIt will not help us if exchange rates do not develop correctly relative to each other.
Nem tesz jót nekünk, ha az árfolyamok egymáshoz képest nem alakulnak megfelelően.
EnglishThey said that Katherine was Mary's cousin and her closest living relative.
Azt mondták, hogy Katherine Mary unokatestvére, vagyis az egyetlen élő rokona.
EnglishIt was here that Zablonsky drove and met his relative a little after lunchtime.
Ide igyekezett Zablonsky és itt találkozott rokonával valamivel dél után.
EnglishWe have bigger brains relative to our bodies by far than any other animal.
Sokkal nagyobb agyunk van a testünkhöz képest bármelyik állathoz viszonyítva.
EnglishWe can now descend thousands of meters into the Earth with relative impunity.
A Föld több ezer méteres mélységeit látogathatjuk meg viszonylag szabadon.
EnglishI didn't find the old relative of the Canepas, the caretaker, or whatever she was.
Senkit, azt az öregasszonyt sem találtam, a Canepáék rokonát vagy gondnokát vagy kijét.
EnglishPressures means the internal pressures expressed in bars (relative pressures).
A "nyomás" kifejezés a bar-ban kifejezett belső nyomás (relatív nyomás).
EnglishReturns the relative position of an item in an array that matches a specified value.
Kiszámítja a megadott értékkel egyező tömb egy elemének relatív helyzetét.
EnglishSelect the relative size for the indexes in a formula in proportion to the base size.
Válassza ki a képletben található indexek relatív méretét az eredeti méret arányában.
EnglishThe far and the near must be relative, and depend on many varying circumstances.
A közelség és távolság viszonylagos, és sok változó körülménytől függ.
EnglishI will not argue with you the relative merits of learning versus torpid idleness.
- Nem vagyok hajlandó vitába szállni veled a tanulás előnyeit illetően.
EnglishAt the same time, as our relative size decreases, our negotiating power decreases as well.
Ugyanakkor miközben viszonylagos méretünk csökken, tárgyalóerőnk szintén csökken.
EnglishIndents the current level relative to the previous level in the list hierarchy.
A listaszerkezet aktuális szintjét az előző szinthez képest húzza be.
EnglishThe old women were still gossiping on the landing, in the relative cool.
A vénasszonyok még mindig ott pletykáltak a lépcsőn, a viszonylagos hűvösön.
EnglishThe police asked for the name of her nearest relative or of her solicitors.
Õt kérdezte a rendőrség hogy ki a legközelebbi hozzátartozó, és van-e a nőnek ügyvédje.
EnglishThe eight-person module was slowing now, relative to the world above them.
A modul a gyrhöz képest relatív lassításba fogott, és forgásirányba állt.
EnglishSooner or later, of course, someone will come forward with a missing relative or lodger.
Előbb-utóbb persze jelentkezik majd valaki, és keresi az eltűnt rokonát vagy lakóját.

Similar translations for "relative to" in Hungarian

relative adjective
to preposition
to come to verb
to turn to verb
Hungarian