EN

relativism {noun}

volume_up
1. philosophy
relativism
volume_up
relativizmus {noun}
Ethical relativism, too, favours sexual exploitation and the spread of sexually-transmitted diseases.
Az etikai relativizmus is a szexuális kizsákmányolást és a nemi úton terjedő betegségek elterjedését segíti elő.
Because in practical education you can't avoid getting involved in relativism, can you?
Hiszen az oktatás gyakorlatába szervesen beleilleszkednek a relativizmus fontosabb elemei.
Secondly, the explanation that, due to cultural differences, a constitution may be, let us say, free from criticism, is pure constitutional relativism.
Az az érvelés, hogy a kulturális különbségek miatt az alkotmányokat nem lehet kritizálni, merő relativizmus.

Context sentences for "relativism" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBecause in practical education you can't avoid getting involved in relativism, can you?
Hiszen az oktatás gyakorlatába szervesen beleilleszkednek a relativizmus fontosabb elemei.
EnglishEthical relativism, too, favours sexual exploitation and the spread of sexually-transmitted diseases.
Az etikai relativizmus is a szexuális kizsákmányolást és a nemi úton terjedő betegségek elterjedését segíti elő.
EnglishSecondly, the explanation that, due to cultural differences, a constitution may be, let us say, free from criticism, is pure constitutional relativism.
Az az érvelés, hogy a kulturális különbségek miatt az alkotmányokat nem lehet kritizálni, merő relativizmus.
EnglishIn relativism lay man's downfall, because, ultimately, if there were no absolute values, what difference was there between a man and a dog?
A relativizmus magában hordozza az ember bukását, mert ha nincsenek abszolút értékek, akkor mi különbözteti meg az embert a kutyától?
EnglishWe are systematically sending out a clear message on this: the violation of women's rights cannot be justified in the name of cultural relativism or traditions.
Következetesen azt az üzenetet közvetítjük, hogy a nők jogainak megsértését nem lehet igazolni a kulturális relativizmussal vagy a hagyományokkal.
English(IT) Mr President, Baroness Ashton, ladies and gentlemen, in the prevailing relativism of European politics, there is one word that is taboo: Christianophobia.
(IT) Elnök úr, Ashton bárónő, hölgyeim és uraim, az európai politikában uralkodó relativizmus keretében van egy szó, ami tabu: a kereszténygyűlölet.
EnglishThis kind of moralising and selective memory among the European socialists shows that historical materialism has been superseded by hysterical relativism.
Az ilyen fajta moralizálás és szelektív memória az európai szocialisták részéről megmutatja, hogy a történelmi materializmust kiszorította a hisztérikus relativizmus.