EN

to relax [relaxed|relaxed] {verb}

volume_up
I kept the boost up as long as I could; then, when I felt it start to go, relaxed, and went back to merely running fast for a while.
Teljes erbl futottam, ameddig csak bírtam; aztán, amikor éreztem, hogy alábbhagy a lendület, lazítottam, és egy ideig megint egyszeren csak gyorsan futottam.
Mindenki megnyugszik és lazít.
Miért nem ül le inkább és lazít egy kicsit?
De miért nem ül le és lazít egy kicsit?
And after that, she is pleased with herself and her vigilance relaxes.
Ezután roppant elégedett magával, és az ébersége ellankad.
The side of his face was on the pillow and he seemed relaxed.
Fél arcával a párnán feküdt, és egészen olyannak látszott, mint aki pihen.
In this state, my conscious mind relaxes, and random thoughts pop into it almost as often as I make seemingly random turns in search of my quarry.
Ilyenkor tudatosságom kicsit pihen, és váratlan gondolatok kezdenek kavarogni a fejemben, mint most is.
He waited until she relaxed to make his tentative contact more firm.
A férfi megvárta, amíg Janice feszültsége elernyed, és csak ezután zárta össze ujjait a lány karján.
I felt her relaxing in my arms, or more truly, she simply remained trusting.
Éreztem, ahogy elernyed a karjaimban, vagy inkább az történt, hogy most sem rendült meg a bizalma.
to relax (also: to waste)

Context sentences for "to relax" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe could certainly handle Pappy's truck, but she could not relax behind the wheel.
Minden gond nélkül el tudta vezetni papi kocsiját, de látszott rajta, hogy ideges.
EnglishEven in those rare moments when they had met to relax, she had been prompt.
Még azon ritka alkalmakkor is pontos volt, amikor kikapcsolódni mentek valahová.
EnglishJust relax and give me a chance to understand the thing from your point of view.'
Lazítson csak, és tegye lehetővé, hogy a maga szemszögéből nézve megértsem az ügyet.
EnglishRalph, but you should learn to relax more.
- Kösz, hogy betökinthettem - mondta Mrs. Ralphnak csak máskor csináld könnyedebben.
EnglishTurning, Kham backed up half a step, letting the man relax, then swung back.
Kham elfordult, és hátralépett egy kicsit, hagyta, hogy a fickó megnyugodjon.
EnglishRelax, John, the security chief advised, still not feeling any chill on his skin.
Nyugalom, John - tanácsolta a biztonsági főnök, még nem éreztek veszélyt az érzékelői.
EnglishFive minutes later, the propellers started turning, and Popov started to relax.
Öt percre rá forogni kezdtek a propellerek, és Popov kezdett megnyugodni.
EnglishThe tape recorder was turned.off, and the partners seemed to relax a little.
A magnót kikapcsolták, és úgy tűnt, hogy az üzlettársak egy kicsit megkönnyebbültek.
EnglishWhen she was safely on the other side of the headboard, Corbell let himself relax.
Amikor az asszony biztonságban volt a fejtámla másik oldalán, Corbell elengedte magát.
EnglishMcGillicuddy was unable to relax.
Mrs. McGillicuddy egyenes derékkal ült a kocsiban, és képtelen volt megnyugodni.
EnglishSomewhere the brothers could relax for a few days and plan their next move.
Valahová, ahol egy pár napig megpihenhetnek, és eltervezhetik a továbbiakat.
EnglishBut relax, no one is watching you, except for about twenty of our agents.
De engedjen ki egy kicsit, senki sem figyeli magát, eltekintve a mi ügynökeinktől.
EnglishThe wine is soothing, and for the first time in many days I almost relax.
A bor kellemes, és napok óta ez az első alkalom, hogy majdnem elengedem magam.
EnglishWe'll take you back to the Jedi academy, where you can relax and recover.
Visszaviszünk benneteket a jediakadémiára, ahol meggyógyultok és pihenhettek.
EnglishThe riders moved on, and after a while the fugitives were able to relax just a little.
A lovasok továbbhaladtak, s egy idő múlva a szökevények megnyugodtak kissé.
EnglishWhen I told them that, though, it did not relax them as much as I had hoped.
Amikor azonban ezt elmondtam nekik, nem lágyultak el úgy, ahogy reméltem.
EnglishSvetlana kept control of her emotions, told herself forcefully to be calm, to relax.
Erőnek erejével kényszerítette magát, hogy nyugodt maradjon, ellazuljon.
EnglishShe struggled to relax her hand and to her utter amazement, she felt she was going to fall.
Kétségbeesetten próbálta ellazítani a kezét, és döbbenten érezte, hogy összeesik.
EnglishI heard panicky shouting and then Bellamy's roar: Relax, you idiot.
Fejvesztett kiáltozást hallottam, aztán Bellamy bömbölését: Lazíts már, te hülye.
EnglishI heard his breath give out, I saw the body relax into death without struggle.
Hallottam, amint kiadja páráját, láttam, amint a test vergődés nélkül elnyugszik a halálban.