EN

relay {noun}

volume_up
1. general
It is like a relay race: the more effective the transfer is - and the more low-profile it is - the better, probably.
Olyan ez, mint egy váltóverseny: minél ügyesebb a váltás - és minél észrevétlenebb - valószínűleg annál jobb.
2. automotive
relay
Probably a bad relay in the panel, but we haven't found the sucker yet.
Valószínűleg rossz lehet egy relé a panelon, de még nem tudtuk kiszúrni, melyik.
He studied the controls on the left side and the small rack of relays and boxes behind him.
- A bal oldalán lévő ellenőrző gombokat nézte, aztán a mögötte lévő kis relé-dobozokat.
He was out here, somewhere in the enormous gap between Neptune's orbit and the cometary belt, out here where the hyperwave relay could function.
Ott kint van valahol, a Neptunusz pályája és az üstökös övezet közötti irdatlan űrben, ahol a hiperhullámú relé működni képes.

Context sentences for "relay" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA simple relay race among symbols, one says the name of the next, without rest.
Egyszerű jelképstaféta: egyik a másikat jelenti, és így tovább, megállás nélkül.
EnglishThat's probably why Joseph chose him for a relay--because they knew each other well.
Valószínűleg ezért választotta összekötőnek éppen őt, mert jól ismerték egymást.
EnglishProbably a bad relay in the panel, but we haven't found the sucker yet.
Valószínűleg rossz lehet egy relé a panelon, de még nem tudtuk kiszúrni, melyik.
EnglishFirst -- relay a sonar-speak message to K'tha Jon, ordering him back-k!
Először is továbbíts egy szonár-beszéd üzenetet K'tha-Jonnak, hogy jöjjön vissza!
EnglishI am instructed to relay to you his personal message, without variation.
Makszim Rugyin elnök személyes utasítására kértem ezt a sürgőős kihallgatást öntőől.
EnglishSince I knew the courier, I was the logical choice to act as relay.
Mivel én ismertem a futárt, logikusnak tűnt, hogy engem válasszanak közvetítőnek.
EnglishClaimed to be talkin to me by satellite relay straight from Cheyenne Mountain in Wyomin.'
Aszongya, műholdon beszél véllem, egyenest a wyomingi Cheyenne-hegységbül.
EnglishJoseph showed up at the man's apartment, woke him, and gave him a message to relay to you.
Joseph beállította lakására, felkeltette, és üzenetet adott át neki, hogy juttassa el hozzád.
English00:14:28.90,00:14:32.36 So you may need a relay to get your transmission to command post.
Tehát csak egymást váltva tudják eljuttatni a jeleket a bázisra.
EnglishThis is imagery from a Northrop Grumman relay satellite downlinked through Stuttgart.
Ez a Nothtrop Grumman szatelit képe, Stuttgarton keresztül.
EnglishHe has made contact with a Marine company commander, who wishes to relay a status report to you.
Kapcsolatba lépett egy tengerészgyalogos egység parancsnokával, aki jelenteni kíván önnek.
EnglishI relay all this to Deck, and we both know it's hopeless.
Mindezt elmondom Decknek, és mindketten tudjuk, hogy a helyzet reménytelen.
EnglishI'll make arrangements to take over and relay information.'
A kellő pillanatban átveszem az ügyet, és magukat is tájékoztatni fogom.
EnglishThe relay with its "library" and computer is open for the public Monday - Friday, office hours.
The relay with its "library" and computer is open for the public Monday - Friday, office hours.
EnglishThe operator knew at once to relay the call to an emergency switchboard in the basement.
A telefonkezelő rögtön tudta, hogy a hívást az alagsorban elhelyezett vészközpontba kell továbbítania.
EnglishThen, like a relay race, word came down along the street.
Aztán mint a stafétabot a futóversenyen, megérkezett hozzájuk az üzenet.
EnglishThe woman told Fern, got another message to relay to Constant.
A nő megmondta; válaszul újabb üzenetet kapott Constant részére:
EnglishAfterward I put the probes in orbits as relay satellites.
Aztán a szondákat pályára állítottam mint közvetítő műholdakat.
EnglishBack to the control room, where Ausfaller set up a relay to the Bureau of Alien Affairs on Earth.
Visszamentünk a vezérlőbe, ahol Ausfaller egy üzenetet állított össze a Földönkívüli Ügyek Hivatalának.
EnglishI must first of all relay your request to my superiors.
- Először is továbbítanom kell a követeléseit a feletteseimnek.

Synonyms (English) for "relay":

relay