"to relieve" translation into Hungarian

EN

"to relieve" in Hungarian

EN to relieve
volume_up
[relieved|relieved] {verb}

to relieve (also: to abate, to appease, to deaden, to dull)
The Union needs a strategy which will help create jobs and relieve the shortages in the EU's labour market.
Az Uniónak olyan stratégiára van szüksége, amely segít a munkahelyteremtésben és az EU munkaerőpiacán helyenként tapasztalható munkaerőhiány enyhítésében.
This measure helps to relieve inflationary pressure, which has a negative impact on the economic situation and on consumer spending power.
Ez az intézkedés segít enyhíteni az inflációs nyomást, amely negatívan hat a gazdasági helyzetre és a fogyasztók vásárlóerejére.
to relieve (also: to chase, to crease, to cup, to emboss)
to relieve (also: to change, to relay, to rotate)
He decided he could go no further without relieving his aching bladder.
Úgy döntött, addig nem megy tovább, amíg nem könnyít fájó hólyagján.
to relieve (also: to ease)
to relieve
volume_up
felvált {vb} (őrséget)

Context sentences for "to relieve" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd in any event the Nocturnal Key-keeper is not here to relieve me of my tedium.
És miért nincs még mindig itt az éjszakai őr, hogy megszabadítson az unalomtól?
EnglishFarl nodded, and El set out across the room to where he could relieve himself.
Farl bólintott és El megindult a termen keresztül arra, ahol könnyíthet magán.
EnglishIn midafternoon a woman offered to relieve him at the serving counter.
A délután közepén egy asszony felajánlotta, hogy felváltja a felszolgálópultnál.
EnglishWho most often went off into the woods to relieve himself in that direction?
Ki ment leggyakrabban az erdőbe, hogy könnyítsen magán, abba az irányba?
EnglishHe glanced at his weariness in the mirror, then went to relieve himself at the urinal.
A tükörbe pillantva meglátta, milyen fáradt, aztán a piszoárnál könnyíteni akart magán.
EnglishIf he were safely out of the country it would relieve the tax-payer of a burden.
Ha tényleg biztos, hogy elhagyja az országot, súlyos tehertől szabadulnának meg az adófizetők.
EnglishPublic restrooms are facilities in which people relieve themselves.
- A nyilvános pihenés színtere olyan hely, ahol az emberek jól érzik magukat.
EnglishAt midnight, in three hours, he would relieve the evening-shift supervisor.
Három óra múlva, éjfélkor felváltja az esti műűszak felügyelőőjét.
EnglishHowever, at least the little that they do receive may help to relieve their suffering.
Azonban legalább az a kicsi, amit valóban megkapnak, hozzájárulhat a szenvedésük enyhítéséhez.
EnglishThe baker, assured that Shimrod had gone to relieve himself, ran out to remonstrate.
A pék, aki azt hitte, hogy Shimrod ott akar könnyíteni magán, lélekszakadva rontott ki az ajtón.
English'That will possibly relieve the atmosphere,' agreed Anthony.
- Ez lényegesen csökkenteni fogja a légköri feszültséget" - jegyezte meg Anthony.
EnglishAllanon rose silently, stretching his tall frame to relieve cramped muscles.
Allanon némán fölemelkedett, kinyújtóztatta hatalmas termetét, hogy lazítson elgémberedett izmain.
EnglishHowever, the little which is being given may relieve their hardship.
Ám bármilyen kevés is az, amit adunk, az is enyhíthet a nehézségeken.
EnglishShe said that he husband was very tired and she wished to relieve him.
-Azt mondta, hogy nagyon fáradt volt a férje, segíteni akart neki.
EnglishTo relieve myself of the force, I was instructed to pull at my right ear with fingers of my left hand.
Ahhoz, hogy feloldjam a varázst, meg kellett húznom a jobb fülemet a bal kezemmel.
EnglishIt is saying that it will not relieve the Member States of their responsibility.
Azt mondja, hogy nem veszi át a tagállamok felelősségét.
EnglishWe also know that technology, entertainment and design can be used to relieve misery.
Azt is tudjuk, hogy a technika, a szórakoztatás és a design a nyomorúság enyhítésére is használható.
EnglishHowever, the little which is being given may relieve their hardship.
Az a kevés azonban, amit kapnak, segíthet nehézségeik enyhítésében.
EnglishThey found little shade along the way to relieve them from the heat.
Szinte alig volt árnyék, ahová elbújhattak volna a forróság elől.
EnglishTo relieve it, I said: You've got a lot of junk there.
- Jól el vagy látva papírokkal - mondtam végül, hogy feloldjam a kínos csendet.