EN

relieved {adjective}

volume_up
relieved (also: easy)
Sam was relieved, surprised, and a little frightened when he got a response.
Sam egyszerre volt megkönnyebbült, meglepődött és ijedt, amikor választ kapott.
It was a weak performance by a troubled press secretary, and Gray was relieved.
Egy kínosan vergődő szóvivő gyenge produkciója volt ez, és Gray megkönnyebbült.
Hallorann was relieved at the sound of anger in the voice.
Hallorann megkönnyebbült, amikor meghallotta a haragot a hangjában.
Jonesy was relieved to see there was some blood in him, after all.
Jonesy megkönnyebbülve látta, hogy még van benne vér.
Akkor jó mondta Davin kissé megkönnyebbülve.
Szia, Jackie mondtam megkönnyebbülve.

Context sentences for "relieved" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn a way I was relieved, and that was difficult to accept, but it was the truth.
Bizonyos szempontból megkönnyebbültem; nehéz volt ezt elfogadni, mégis így volt.
EnglishIt was a weak performance by a troubled press secretary, and Gray was relieved.
Egy kínosan vergődő szóvivő gyenge produkciója volt ez, és Gray megkönnyebbült.
EnglishRyan, Rat-stomper, and The Weeze looked relieved as she stepped into their midst.
Ryan, Patkánylapító és Besurranó megkönnyebbültek, amikor a sámán közéjük lépett.
EnglishShe exhaled, relieved, then exhaled again when the helicopter began to descend.
Tess megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor a helikopter ereszkedni kezdett.
EnglishSam was relieved, surprised, and a little frightened when he got a response.
Sam egyszerre volt megkönnyebbült, meglepődött és ijedt, amikor választ kapott.
EnglishAs each watcher was relieved, he reported back to Timor on Sorak's activities.
Amint az egyes figyelőket leváltották, azok azonnal jelentették neki Sorak lépéseit.
EnglishJohn's catching, Sheila said, obviously relieved at the turn in the conversation.
- John, jelentésre - tudatta Sheila, s hallhatóan könnyített őrajta is a hivatalosság.
EnglishWe're going to get to the apartment building and hold that until relieved.
Igyekezzünk hát a lakóépületek felé és azokat tartsuk, amíg erősítés nem érkezik.
EnglishHe was relieved to see Harrison was standing in the doorway, not looking at him at all.
Megkönnyebbülten látta, hogy Harrison az ajtóban áll, és egyáltalán nem őt nézi.
EnglishSuddenly Alan understood what she was driving at, and he grinned at her, relieved.
Alan egyszerre megértette, hova lyukadna ki Polly, és megkönnyebbülten elvigyorodott.
EnglishCylinders shall be delivered in either the normalized or the stress-relieved condition.
A palackokat normalizált vagy feszültségcsökkentett állapotban lehet szállítani.
EnglishShe retreated into the next room, relieved that the interrogation was over.
Cuki visszament a másik szobába, és kissé fellélegzett, hogy véget ért a vallatása.
EnglishI was desperate to be free before nightfall and was relieved to see him depart.
Annyira szerettem volna elszabadulni éjszakára, hogy megkönnyebbültem, amikor távozott.
EnglishEven the Defense Secretary seemed relieved that he didn't have to speak.
Sőt a védelmi miniszter megkönnyebbülni látszott, hogy nem neki kell beszélnie.
EnglishLord Caterham turned to him as though relieved at being asked a direct question.
Caterham lord feléje fordult, s láthatóan megkönnyebbült, hogy egyenes kérdésre felelhet.
EnglishThe president, despite his public praise of Eliot in death, had felt immensely relieved.
Az elnök, Eliotot magasztaló sajtónyilatkozata ellenére, fölöttébb megkönnyebbült.
EnglishI mentioned this to Bert when I relieved him again at seven that evening.
Ezt megemlítettem Bertnek is, amikor este hét órakor újra átvette tőlem az őrséget.
EnglishGerrard stepped into the shower area, relieved to find that the room was empty.
- Gerrard belépett a zuhanyozóba, ahol meg könnyebbülten látta, hogy senki sincs odabent.
EnglishMr President, like many people, we are just relieved that there is good news.
Elnök úr, oly sokakhoz hasonlóan mi is megnyugodtunk a jó hírek hallatán.
EnglishYes, of course, said the first man, relieved I spoke the language after all.
Á, az Öreget mondta a magasabb, és örvendett, hogy beszélem a nyelvüket.

Synonyms (English) for "relieved":

relieved