"religion" translation into Hungarian

EN

"religion" in Hungarian

HU
EN

religion {noun}

volume_up
religion
I just set them on the path of a different religion, and that religion forbids killing.'
Elindítottam őket egy másik vallás felé vezető ösvényen, és ez a vallás tiltja az ölést.
Freedom of religion is not freedom from religion but the freedom to have religion.
A vallásszabadság nem vallás nélküli életet jelent, hanem azt, hogy szabad vallásosan élni.
The premise is that freedom of religion must apply to all religions.
Előfeltétel, hogy a vallásszabadságot valamennyi vallás esetében érvényesíteni kell.

Context sentences for "religion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNigerian Christians and Nigerian Muslims differ not only with respect to religion.
A nigériai keresztények és a nigériai muzulmánok nem csak vallásukban térnek el.
EnglishIf there were myths and tales to this vague religion, I never heard them told.
Ha voltak is mondái és regéi ennek az elmosódó vallásnak, én sose hallottam őket.
EnglishMy sister got religion last year and shes shaping up for a sainthood, I swear.
Tavaly borzasztóan vallásos lett, és szavamra, arra játszik, hogy szentté avassák.
EnglishIt clearly lays down the right to full freedom of thought, conscience and religion.
Egyértelműen lefekteti a gondolati, a lelkiismereti és a vallásszabadság jogát.
EnglishI do not impose my religion on you and you do not impose your religion on me.
Nem erőltetem vallásomat Önökre, és Önök sem erőszakolják rám az Önök vallását.
EnglishWhat I've found, across the board, is that religion is about behaving differently.
Amit találtam, ami minden vallásra igaz, hogy a vallás lényege az eltérő viselkedés!
EnglishSo did her religion And I think she had some influence on Carlotta, little as she was.
Azt hiszem, Katherine-nek Carlottára is volt némi befolyása, ha mégoly kevés is.
EnglishChurch schools will not be able to select teachers on the basis of their religion.
A felekezeti iskolák nem fognak tudni a tanárok között a vallásuk alapján válogatni.
EnglishGlobalism is an ideology that takes many elements from typical Western religion.
A globalizmus olyan ideológia, amely számos elemet átvesz a tipikus nyugati vallásból.
EnglishAll I can tell you is that I hope this thing doesnt turn into a dogma, a religion.
Mindössze annyit mondhatok, remélem, e históriából nem válik dogma, nem nő vallássá.
EnglishIt is a belief in balance, a belief asserted with the conviction of religion.
Az egyensúlyba vetett hit éppen olyan meggyőződéses, mint a vallásos áhítat.
EnglishThe heretics had to protect the statue in order to protect their religion.'
Az eretnekeknek meg kellett védeniük a szobrot, hogy megóvhassák a vallásukat.
EnglishOf course we cannot know what will happen as the old religion thoroughly dies out.
Azt persze nem tudhatjuk, mi fog történni, ha a régi vallás teljesen kihal.
EnglishIt so happens that we are doing this at the expense of Europe's majority religion.
Ez olyannyira így történik, hogy ezt már az európai többségi vallás rovására tesszük.
EnglishReligion and violence aren't exactly compatible with the meek inheriting the earth.
- A vallás és erőszak nem nagyon passzol ahhoz, hogy a szelídek öröklik meg a földet.
EnglishI had given myself over to the religion insofar as I could be abandoned to anything.
Belefeledkeztem a vallásba, már amennyire én bele tudok feledkezni valamibe.
EnglishIt was his religion, you might say, to keep out of that filthy money-world.
Ha úgy tetszik, ez volt az ő vallása, távol tartani magát a pénz mocskos világától.
EnglishAnd it's not surprising that religion, too, has been affected by this violent ethos.
És egyáltalán nem meglepő, hogy a vallást is megfertőzte ez az erőszakos szellemiség!
EnglishRemember what I told you about the druids being something of a religion?
Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy a druidák olyasfélék, mint egy vallás papjai?
EnglishEgypt's Constitution provides for freedom of belief and free practice of religion.
Az egyiptomi alkotmány rendelkezik a vallásszabadságról és a szabad vallásgyakorlásról.

Synonyms (English) for "religion":

religion