"to relinquish" translation into Hungarian

EN

"to relinquish" in Hungarian

Context sentences for "to relinquish" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn most circumstances he hated to relinquish control of his mental processes.
Általában gyűlölte, ha fel kellett adni a mentális folyamatok feletti irányítását.
EnglishJo-Beth pulled away from her brother, but Tommy-Ray was not about to relinquish her.
Jo-Beth elhúzódott bátyjától, de Tommy-Raynek esze ágában sem volt lemondani róla.
EnglishThe plan was to force us to relinquish a certain holding, and so the debt was called.
A terve az volt, hogy megszerzi egy tulajdonunkat, ezért bekérte az adósságot.
EnglishTomorrow I relinquish my post as royal stable-attendant and lackey to the princess.
Holnap felmondom a királyi istállószolga és a hercegnő mindenese állásomat.
EnglishSay that you relinquish your immunity and then insult Members of Parliament!
Mondja, hogy lemond a mentelmi jogáról és utána sértegessen parlamenti képviselőket!
EnglishShe would not here relinquish what she had struggled so long and hard to capture.
Nem dermedhet meg itt a lépcsőn, hiszen hová lenne akkor amúgy is zsugorodó önbecsülése.
EnglishIn view of the present crisis, you should relinquish command to me.
A kialakuló krízishelyzet miatt azt tanácsolom, adja át nekem a parancsnokságot.
EnglishThe Letherü relinquish nothing, even when they are made into slaves.
A letherek nem engednek el semmit, még akkor sem, ha rabszolgasorba kerülnek.
EnglishIf I were ambassador to Great Britain, I'd have to relinquish my control over Thorn.
Angol nagykövetként le kéne mondanom a Thorn cég vezetéséről.
EnglishIf it is the will of the mortal lad, I will relinquish my last question.
Ha ezt kívánja a halandó gyermek, elhagyom az utolsó kérdésemet.
EnglishIt was the only way to force my husband to relinquish our daughter.
Ez volt az egyetlen módja, hogy a férjem lemondjon a lányunkról.
EnglishWe believe that those who come here as observers should relinquish their national mandates.
Véleményünk szerint azoknak, akik megfigyelőként ide jönnek, le kell mondaniuk nemzeti mandátumukról.
EnglishI'll relinquish title and let a court throw it up for grabs.
Azt ajánlotta neki, hogy távolítsa el a fiziológust a Földről.
EnglishA sword that will not relinquish its grip on a dead warrior.
Egy kard, mely nem feszegethető ki egy halott harcos kezéből.
EnglishKissoon didn't relinquish his claim, of course; she felt his fist in her gut pulling as hard as ever.
Kissoon persze nem ismerte el a megerősödött tekintélyt: gyomrában a szorítás ugyanolyan erős volt, mint előtte.
EnglishColonel Gaddafi must relinquish power immediately.
Kadhafi ezredesnek azonnali hatállyal le kell mondania.
EnglishOnce the battle is won, I intend to relinquish command with great pleasure-to you or whomever else is most suited to the damn job.
A csata után át akartam adni a parancsnokságot valakinek, aki alkalmasabb a feladatra.
EnglishThe shadows seemed unwilling to relinquish her, however.
Az árnyékok azonban nem óhajtották elengedni.
EnglishAnd as for her, she would never request it, never be fool enough to relinquish her brilliant and unique soul.
Merrick pedig, okoskodtam tovább, sose kérné, sose lenne olyan ostoba, hogy eldobja egyetlen, nagyszerű lelkét.
EnglishI bade him to relinquish her to me; as a Ska noblewoman she cannot be subjected to such indignities!
Felszólítottam, hogy eressze szabadon a lányomat, mivel megengedhetetlen, hogy egy nemes ska hölgyet ilyen megaláztatás érjen!

Synonyms (English) for "relinquishing":

relinquishing
relinquishment