"relinquishing" translation into Hungarian

EN

"relinquishing" in Hungarian

EN

relinquishing {adjective}

volume_up
relinquishing (also: resigned)

Context sentences for "relinquishing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
Ez több mint jelzésértékű: a Bizottság nem szándékozik lemondani erről az ügyről.
EnglishMr Vanhecke received this writ two days after relinquishing the leadership of the party.
Vanhecke úr két nappal azután kapta az idézést, hogy lemondott a pártvezetői posztról.
EnglishThen she went back out, steps slow, uneasy, relinquishing the house to the others.
Aztán lassan, zavartan távozott, átengedve a házat a többieknek.
EnglishVoltaire was relinquishing the podium to his rival, to the amazed delight of the Preservers.
Voltaire félrehúzódott, és az Õrzők legnagyobb megelégedésére átengedte a pódiumot vetélytársának.
EnglishBy withdrawing from political life, the Dalai Lama is in no way relinquishing his responsibility.
A politikai élettől való visszavonulása ellenére a dalai láma semmiképpen nem mond le felelősségéről.
EnglishWe are not relinquishing a single right, quite the opposite in fact.
Egyetlen jogunkról sem mondunk le, éppen ellenkezőleg!
EnglishThe Azath was relinquishing its hold on this denizen, not out of weakness, but out of necessity.
Az Azath elkezdte szabadon engedni ezt a lényt, nem azért, mert gyengült, hanem mert erre volt szükség.
EnglishRelinquishing the support of the gates, she staggered into the cemetery.
Elengedte a kaput és betámolygott a temetőbe.
EnglishRelinquishing sovereignty over the currency means relinquishing part of national sovereignty.
A nemzeti valuta szuverenitásáról való lemondás a nemzeti szuverenitás egy részéről való lemondással egyenértékű.
EnglishWe voted in favour of this report without relinquishing in any way our opposition to a European tax.
írásban. - (SV) A jelentés mellett szavaztunk, anélkül, hogy bármi módon lemondanánk az európai adó ellenzéséről.
EnglishRochelle had been one of the first to go, relinquishing what little hold her addicted body had on the solid world.
Rochelle az elsők közt távozott, feladva az erőtlen szorítást, amivel narkós teste a való világhoz kötődött.
EnglishAnother reason why this is important is because in this case both the Commission and the Council are relinquishing important constitutional powers to Parliament.
Ehhez természetesen minden intézménynek a további együttműködésre van szüksége.
EnglishRelinquishing this currency element of sovereignty actually conferred a degree of independence and sovereignty for Spain.
A nemzeti valuta szuverenitásáról való lemondás a valóságban egyfajta függetlenséget és szuverenitást adott Spanyolországnak.
English- Relinquishing command, Captain.
EnglishI believe that the key point, namely actually relinquishing the automatic nature of the sanctions in the preventive phase, was criticised by us in no uncertain terms.
Úgy hiszem, a lényeget, vagyis a megelőző szakaszban alkalmazott szankciók automatikusságának feladását mi egyértelműen bíráltuk.
EnglishI am going to vote for the report of Аnа Мaria Gomes because the problems of Iraq can be resolved only through relinquishing real and comprehensive sovereignty back into Iraqi hands.
Аnа Мaria Gomes jelentése mellett szavazok, mert Irak problémáit kizárólag akkor lehet megoldani, ha a valódi és teljes szuverenitást visszaszolgáltatjuk az irakiaknak.

Synonyms (English) for "relinquishing":

relinquishing
relinquishment