EN

relish {noun}

volume_up

Context sentences for "relish" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat was my grand time, Ancient Evelyn had told Giffbrd and Alicia with relish.
Az volt életem fénypontja mesélte Ó Evelyn roppant gusztussal Giffordnak és Aliciának.
EnglishFoster with relish, as they entered.
Nyolcvannyolc köbméteres adatbank! mondta büszkén Mr. Foster, amint beléptek.
EnglishPhilip said: You know, I don't relish the idea of tinned tongue particularly.
Õszintén szólva nem örülök különösebben a marhanyelvkonzerv gondolatának felelte Philip.
EnglishI suppose, then, I'd better see him, said Colonel Pikeaway without any marked relish.
Akkor csak küldje be mondta Pikeaway ezredes minden látható öröm nélkül.
EnglishShe went on to describe, with evident relish, how all of Trantor's space elevators-Orion.
Érthető volt így próbáltak egy kis színt vinni máskülönben unalmas, prózai munkájukba.
EnglishThe half-drow did not relish the thought of spending any time with bullywugs in a fetid swamp.
Semmi kedve sem volt mocskos békalényekkel múlatni az időt egy bűzös mocsárban.
English...you know why i relish a turn in the country like we had today.
Most már megértheted, hogy miért kellett lerendezni azt a hajtóvadászatot délután.
EnglishIt had become so enjoyable that Popov was waking up early, in order to relish it more.
POPOV annyira megszerette a dolgot, hogy egyre korábban kelt, hogy minél jobban kiélvezhesse.
EnglishAt that point, the pan grinned wider, appearing with relish what was about to happen.
A 'pánz vigyora szélesebbé vált, mintha előre élvezte volna azt, aminek be kellett következnie.
EnglishHe didn't relish going either way with a band of cutthroats hunting him, day and night.
Nem szívesen indult egyik irányba sem úgy, hogy egy csapat torokmetsző üldözi éjjel és nappal.
EnglishBut her fear of him gave him a power over her he couldn't help but relish.
De a tőle való félelem olyan hatalmat adott a fiú kezébe, amit egyszerűen muszáj volt élveznie.
EnglishTo conclude, we must relish the victory and prepare for the future.
Ki kell tehát élveznünk ezt a győzelmet és készülnünk kell a jövőre.
English-we wonder if you might relish an opportunity to judge him.
hogy kihasználná-e a lehetőséget, ha alkalma nyílna ítélkezni Daneel fölött.
EnglishI didn't relish being the only noise in what must have been a night full of people.
Nem örültem neki, hogy én vagyok az egyetlen zajforrás az éjszakában kétségkívül lapuló sok fül számára.
EnglishThey pulled me through the house, the palazzo as they called it, teaching me the word with relish.
Végigvonszoltak a házon, a palazzón, ahogy ők nevezték, és élvezettel tanítgattak a szóra.
EnglishSomebody else had started this war, but just though it might be, he didn't exactly relish what he was about to do.
Valaki más indította el ezt a háborút, neki mégsem tetszett, amit tenni készült.
EnglishThese girls seem not to relish the garland of pulchritude.
Ugy tűnik, a lányok nem annyira vágynak a szépség babérjára.
EnglishThere they gave her into the hands of frightened serving women, who clearly did not relish their service.
Ott néhány félelemtől reszkető asszonyra bízta, akiken látszott, hogy cseppet sem örülnek a feladatnak.
EnglishTwo double cheeseburgers with bacon, one with relish.
Két szalonnás dupla sajtburgert, az egyiket szósszal.
EnglishKarsten, Alizon, both would relish the looting of Sippar.
Karsten és Alizon is szívesen kifosztaná Sippart.