EN

relocation {noun}

volume_up

Context sentences for "relocation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe hear these are in short supply in Bend and in the relocation centers up north.
Értesüléseink szerint Bend és az északi gyűjtőtáborok ezekben hiányt szenvednek.
EnglishThe steady process of its destruction didn't end with Coney Eye's relocation into the Loop.
A pusztulás folyamatát nem állította meg az, hogy Coney Eye átkerült a Hurokba.
EnglishThere had been no paucity of witnesses to Tesla's relocation of a part of Coney Eye.
Nem maradt észrevétlen, hogy Tesla átköltöztette Coney Eye egy részét.
EnglishWhen and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?
Mikor és hogyan lesz módunk arra, hogy ténylegesen küzdjünk a vállalkozások áthelyezése ellen?
EnglishIn Germany the relocation of Nokia is currently the subject of great debate.
Németországban a Nokia relokációjáról jelenleg nagy vita folyik.
EnglishThat is why, when negotiating the regulation, Parliament debated this very issue of relocation.
A rendelet tárgyalása során a Parlament éppen ezért megvitatta az áthelyezések kérdését.
EnglishThese are measures that also combat the relocation of companies.
Ezek azok az intézkedések, amelyek a vállalatok áthelyezésével is felveszik a küzdelmet.
EnglishAnd with the greatest sticking point, emissions trading, the relocation of jobs must be avoided.
A legkényesebb kérdés, azaz a kibocsátáskereskedelem esetében el kell kerülni a munkahelyek áthelyezését.
EnglishThis is the only relocation that Europe could welcome.
Ez az egyetlen olyan áthelyezés, amelyet Európa üdvözölne.
EnglishWe have to make a distinction between delocalisation outside the European Union and relocation in Europe.
Különbséget kell tennünk az Európai Unión kívüli delokalizáció és az Európai Unión belüli relokáció között.
EnglishOnce again we are condemned to vote for a pitiful handout by the EU to the victims of its relocation policies.
Ismételten elítéljük az áthelyezési politikák áldozatainak nyújtott szánalmas európai uniós alamizsnát.
EnglishIt endorses the relocation of textile production.
Az Alap hozzájárul a textilgyártás áthelyezéséhez.
EnglishThis only applies to a small number of sub-areas and relocation really should be considered on efficiency grounds.
Ez csak kisszámú területre vonatkozik, és a hatékonyság érdekében valóban célszerű fontolóra venni az áthelyezésüket.
EnglishThe Irwins are relocation specialists.
Az Irwin-házaspár az áttelelpítések specialistái.
EnglishYou also fail to do anything about the immensely costly monthly relocation from Brussels to Strasbourg.
Az elnökség az ügyben sem tett semmit, hogy csökkentse a Brüsszelből Strasbourgba történő áttelepülés óriási mértékű havi költségét.
EnglishRelocation of doomed merchants first, hmm?'
EnglishDon't use deep directory relocation
A mély könyvtárak relokációjának letiltása
EnglishThe burden of the social costs involved in the closure or relocation of factories must not be shifted to European taxpayers.
A gyárak bezárásával vagy áthelyezésével járó szociális költségek terhével nem szabad az európai adófizetőket sújtani.
EnglishEurope seems to want to pursue its policy of relocation by intensifying its attacks against farmers.
Úgy tűnik, hogy Európa vállalkozás-áttelepítési politikáját a mezőgazdasági gazdálkodók elleni támadásainak fokozása révén akarja megvalósítani.
EnglishBoth applications are connected with the relocation of production to third countries, causing 4 211 workers to be laid off.
Mindkét kérelem a gyártásnak harmadik országba történő áttelepítésével kapcsolatos, ami 4211 dolgozó elbocsátáshoz vezet.

Synonyms (English) for "relocation":

relocation