EN

reluctant {noun}

volume_up
reluctant
She spoke at last in a slow reluctant voice.
Amikor végre megszólalt, lassú, kelletlen hangon azt mondta:
Even the reluctant Flick had displayed a bravery and steadfastness that Menion would not have expected from him.
Még a kelletlen Flick is olyan vitézségről és állhatatosságról tett tanúságot, amit Menion egyáltalán nem várt tőle.
Holnists would never have been so visible, of course, but then, they had had a lot more practice than these reluctant soldiers.
A holnisták természetesen sosem mutatkoznának ennyire feltűnően, de hát nagyobb gyakorlatuk is volt benne, mint ezeknek a kelletlen katonáknak.
reluctant
The guards silently complied, leading the reluctant Elven brothers from the room.
Az őrök némán engedelmeskedtek, kivezették a vonakodó elf testvéreket.
Tell Gallagher I have a reluctant source of information.
Mondja meg Gallaghernek, hogy van egy vonakodó adatforrásom.
Csak egy újabb vonakodó szerelmese a magánynak.

Context sentences for "reluctant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLadies and gentlemen, this is a reluctant admission but Bulgaria is a new country.
Hölgyeim és uraim! Ez egy kikényszerített csatlakozás, és Bulgária egy új ország.
EnglishThe boat offered a measure of security and she was reluctant to leave it behind.
A csónak bizonyos fokig biztonságot nyújtott, és így nem szívesen hagyta el.
EnglishDeville would work on plans to take them out, but Teddy was very reluctant.
Deville feladata lenne a kiszabadításuk megszervezése, de Teddy még nem döntött.
EnglishAye, Dread Lord, they hissed, more or less in chorus, reluctant and anxious.
- Igen, Rettegett Nagyúr - sziszegték többé-kevésbé kórusban, aggodalommal telve.
EnglishBobby opened his door and stood for a moment reluctant to get into Clint's Chevy.
Bobby kinyitotta az ajtót és egy darabig ácsorgott, valahogy nem akaródzott beszállnia.
EnglishHis feet were somewhat reluctant; the abasement ahead wasn't particularly attractive.
Lába nem akart engedelmeskedni, az előtte álló megaláztatást nehezen viselte.
EnglishHe suspects it, said Romanovich, but is reluctant to believe what he suspects.
Gyanítja - állapította meg Romanovich -, csak magának sem akarja elhinni.
EnglishI felt a little confusion suddenly; a curiosity in him that he was reluctant to reveal.
Hirtelen enyhe zavart éreztem, kíváncsiságot, amelyet Marius nem szívesen árult el.
EnglishHe was reluctant to remain in Grimpen Ward, but what other choice did they have?
Nagyon nem szívesen maradt Grimpen Wardban, de mi más választásuk van?
EnglishHe added that if she was at all reluctant, her magic would protect her.
Majd kajánul hozzátette, hogy a mágiája majd megóvja, ha addig fajulna a helyzet.
EnglishHowever, I am very reluctant to support the delegation of duties to regional authorities.
Azonban nemigen szeretném támogatni a feladatok regionális hatóságokra ruházását.
EnglishThe guards silently complied, leading the reluctant Elven brothers from the room.
Az őrök némán engedelmeskedtek, kivezették a vonakodó elf testvéreket.
EnglishMy gentlemen parents are forever reluctant to illuminate such simple matters.
Kékvérű szüleim következetesen vonakodnak felvilágosítani az ilyen egyszerű kérdésekről.
EnglishSlowly, reluctant, she turned and saw that they were not alone in the grove.
Lassan, vonakodva, megfordult, és látta, hogy nincsenek maguk a ligetben.
EnglishPanamon shook his handsome face in dismay, finally nodding his reluctant acquiescence.
Panamon undorral rázta szemrevaló fejét, de aztán kelletlenül beleegyezett.
EnglishI think Mayfair and Mayfair are impressed, though they're reluctant to say so.'
Azt hiszem, a Mayfair és Mayfair is le van nyűgözve, még ha vonakodnak is hangot adni neki.
EnglishAce found himself suddenly reluctant to turn the car over to Mr. Gaunt.
- Ász egyszerre azt tapasztalta, hogy a kocsit nem akarózik Mr. Gaunt kezébe adnia.
EnglishUnfortunately, the Commission is very reluctant to suggest any measures in this field.
Sajnos a Bizottság ódzkodik attól, hogy bármilyen intézkedést javasoljon ezen a téren.
EnglishMorgaine was content to have it so, but she could not stifle her reluctant sorrow.
Morgaine ezzel elégedett volt, mégsem tudta elfojtani makacs bánatát.
EnglishHis friends were surprised, even shocked, and somewhat reluctant, but they'll come around.
A barátai meglepődtek, sőt megdöbbentek, vannak fenntartásaik, de mellé fognak állni.

Synonyms (English) for "reluctant":

reluctant
English
reluctance