EN

to remain [remained|remained] {verb}

volume_up
That is going to remain the same after the entry into force of the Lisbon Treaty.
Ez úgyszintén változatlan marad a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően.
In the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
Eközben pedig a terrorizmus elleni küzdelem elsődleges kötelességünk marad.
Without prisoners to question, that piece of data will remain unknown.
Mivel nincsenek kikérdezhető foglyok, ez az információ ismeretlen marad.
I draw your attention to this and I hope that the spirit of cooperation will remain.
Felhívom erre a figyelmüket, és remélem, hogy az együttműködés szelleme megmarad.
The economic crisis will pass, but climate change will remain.
A gazdasági válság majd elmúlik, de az éghajlatváltozás megmarad.
In any case, dependency on Russia will for the most part remain.
Akárhogy is, az orosz függés nagyjából megmarad.

Context sentences for "to remain" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
Ha éberek vagyunk, ha tartjuk az irányt, helyreállíthatjuk az emberek bizalmát.
EnglishThat is going to remain the same after the entry into force of the Lisbon Treaty.
Ez úgyszintén változatlan marad a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően.
EnglishWithout appropriate infrastructure, hydrogen powered vehicles will remain unitary.
A megfelelő infrastruktúra nélkül a hidrogénüzemű járművek kivételesek maradnak.
EnglishHowever, as a British Conservative, I do remain worried about its implementation.
Mindazonáltal, brit konzervatívként, még mindig aggódom ennek végrehajtása miatt.
EnglishIn all this, I have assumed that the mystery of Indian Island will remain unsolved.
Ezzel persze eleve feltételezem, hogy a Néger-sziget rejtélye megoldatlan marad.
EnglishFor the gift is ours÷ sealed to our women÷only while our bodies remain inviolate.
Mert csak addig mienk ez a képesség, míg nem követnek el testünkön erőszakot.
EnglishA more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.
Ahhoz, hogy az Unió versenyképes maradhasson, ésszerűbb megközelítés szükséges.
EnglishI see no need why any of you should remain in this room if you would prefer not to.
Ha valaki távozni kíván, semmi okát nem látom, hogy kénytelen legyen itt maradni.
EnglishThe deception is sufficient; they remain ignorant of the Circle and our goal.
A megtévesztésre szükség van; így nem szereznek tudomást a Körről és a célunkról.
EnglishToo many women remain in a position of relative economic insecurity and dependence.
Még mindig túl sok nő él viszonylag bizonytalan és függő gazdasági helyzetben.
EnglishResult was, I agreed to remain put so as to catch the sea forces when they arrived.
Az eredmény: beleegyeztem, hogy maradok, amíg el nem kapják a várt tengeri erőket.
EnglishDespite all of these differences between bands and tribes, many similarities remain.
A csoportoknak és törzseknek a különbségek ellenére is sok közös vonásuk marad.
EnglishI remain under the impression that we have failed to achieve a balance in this area.
Az a benyomásom, hogy ezen a területen nem sikerült megteremtenünk az egyensúlyt.
EnglishLife expectancy will continue to increase and the birth rate will remain low.
Tovább fog nőni a várható élettartam, a születési ráta viszont alacsony marad.
EnglishEuropean foreign policy should not remain powerless while the world changes.
Az európai külpolitika nem maradhat eszközök nélkül, miközben a világ változik.
EnglishI draw your attention to this and I hope that the spirit of cooperation will remain.
Felhívom erre a figyelmüket, és remélem, hogy az együttműködés szelleme megmarad.
EnglishIn the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
Eközben pedig a terrorizmus elleni küzdelem elsődleges kötelességünk marad.
EnglishWhen she'd said it was self-serving of us to want the world to remain the same?
Mikor azt mondta, kényelmességből akarjuk, hogy ugyanolyan maradjon a világ?
EnglishViolations of the fundamental rights of citizens cannot remain without consequence.
Az állampolgárok alapvető jogainak sérelme nem maradhat következmények nélkül.
EnglishA spirit summoned could not remain unless its name was spoken by the summoner.
A megidézett szellem csupán akkor maradhat, ha az, aki megidézte, kimondja a nevét.

Synonyms (English) for "remaining":

remaining
remains