EN

remainder {noun}

volume_up
1. general
Polhaus swore under his breath and attacked the remainder of his pig's foot.
Polhaus káromkodott egyet a bajusza alatt, és nekiesett a maradék kocsonyának.
The remainder of her troops stayed inside the assault shuttles, manning the weapons.
A maradék rohamosztagos a siklókban maradt, és a fegyvereket helyezte készenlétbe.
not containing offal, the remainder being made up of non-meat products;
a maradék belsőséget nem tartalmazó, húsnélküli termékekből áll;
remainder
remainder
remainder
The remainder represented democratic systems.
A többiek demokratikus rendszereket képviseltek.
`Leave the others to continue checking the remainder, just in case there is another phoney among the bunch,' instructed Thomas.
A többiek mindenesetre folytassák az ellenőrzést, hátha találnak még hamisat utasította Thomas.
Only a single company of troops was actually in the post, while the remainder were out patrolling the hills around the camp.
Csupán egyetlen lövészszázad tartózkodott valójában odabenn, míg a többiek éppen járőröztek a tábor körüli dombok között.
2. print
A hundred and fifty-three copies sold and the rest remaindered.
Százötvenhárom példány fogyott el, a többi remittenda.

Context sentences for "remainder" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe remainder of today will have to take care of itself was the fatalistic reply.
Mindent a maga idejében, ezredes felelte a sorsába beletörődve a vezérőrnagy.
EnglishIt banked round the remainder of the curve, then set out across the slender bridge.
Amikor a kanyarba ért, kicsit megdőlt, majd egyenesen robogott tovább a hídon.
EnglishI wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
Minden jót kívánok a delegáció tagjainak európai uniós látogatásuk hátralévő idejére.
EnglishPolhaus swore under his breath and attacked the remainder of his pig's foot.
Polhaus káromkodott egyet a bajusza alatt, és nekiesett a maradék kocsonyának.
EnglishThe remainder of her troops stayed inside the assault shuttles, manning the weapons.
A maradék rohamosztagos a siklókban maradt, és a fegyvereket helyezte készenlétbe.
EnglishThe early sessions of the UPR are likely to set the tone for the remainder.
Az UPR-ről szóló ülésszakok várhatóan megadják a későbbiek alaphangját is.
EnglishHe sighed, leaned back, shook his head and drank off the remainder of his tisane.
Poirot mélyet sóhajtott, hátradőlt székében és kiszürcsölte csészéjéből a tisane maradékát.
EnglishI believe that this will cover the remainder of the agreed-upon sum.
Úgy vélem, ez talán fedezi a megegyezésünk szerinti összegből fennmaradó részt.
EnglishThe casting, tempering, shaping, and honing of the sword took the remainder of the night.
A kard öntése, edzése és élezése igénybe vette az éjszaka nagyobbik részét.
EnglishFor the remainder of the soldiers life, he was immune to criminal conviction.
Élete hátralévő részére teljes amnesztiát kapott, nem vonhatták felelősségre büntetőjogilag.
EnglishThe remainder of the barbouzes stayed outside the OAS at the beck and call of the SDECE.
A többi szakállas kívül maradt az OAS-on, és a SDECE rendelkezésére állt.
EnglishHis money, amounting to $2000.00, was divided among the remainder of the party.
A pénzét, mely kétezer dollárra rúgott, szétosztották a társaság életben maradt tagjai között.
EnglishIt was likely he would spend the remainder of his life looking for them.
Valószínűnek tűnt, hogy élete hátralevő részét a kereséssel tölti majd.
EnglishI wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
Fogadják jókívánságaimat európai uniós tartózkodásuk alkalmából!
EnglishThe three travelers walked steadily westward for the remainder of the day.
A három utazó a nap hátralevő részében kitartóan haladt nyugat felé.
EnglishWhere the remainder lot is less than 100 head it shall be considered a single lot.
Amennyiben a megmaradó mennyiség 100 darabnál kevesebb, azt egyszeri mennyiségnek kell tekinteni.
English'And now, Most Holy,' he said, 'let me give you the remainder of his Majesty's message to you.'
És most, szentatyám, engedje meg, hogy átadjam a király üzenetének második felét is.
EnglishI will pay you a hundred pounds deposit and the remainder on delivery.'
Kap tőlem száz font előleget, a többit pedig amikor szállítja az árut.
EnglishAt a signal from Eventine, the remainder of the army turned into Halys Cut.
Eventine jelére a sereg többi része befordult a Halys-nyiladékba.
EnglishAllanon joined them, then motioned the remainder of the company to gather around in a close circle.
Allanon csatlakozott hozzájuk, aztán a többieknek is intett, hogy jöjjenek oda.

Synonyms (English) for "remainder":

remainder