EN

remains {plural}

volume_up
His honor sipped the remains of the tea and waited until all was still.
A bíró úr felhörpintette a maradék teát, és megvárta, amíg a terem elcsendesedik.
A legtöbb maradék édességről árulkodott.
Egészségére, uram... pontosabban a maradék egészségére.
What we are discussing today are the sad remains.
Amit ma itt tárgyalunk, az csupán a szomorú maradvány.
There were little more to the remains than skeletons.
A maradványok gyakorlatilag csak csontokból álltak.
The blood spurted from all his remains as they twitched.
A vonagló maradványok ontották magukból a vért.
A maradványok ezután a toxikológusokhoz kerültek.

Context sentences for "remains" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCaring for children and elderly parents remains a duty under all circumstances.
A gyermekek és az idős szülők ellátása minden körülmények között kötelesség lesz.
EnglishDespite numerous efforts to reunify the country, it remains divided to this day.
Számos újraegyesítési kísérlet ellenére az ország a mai napig kettéosztott maradt.
EnglishWell, we are free of the palace and the harbor but there still remains the fiord.
Kiszabadultunk hát a palotából, elhagytuk a kikötőt, de hátravan még a fjord...
EnglishMy question remains: what problem is the Council actually trying to solve here?
A kérdésem a régi: a Tanács valójában milyen problémára keresi itt a megoldást?
EnglishHe stumbled through the wreckage and began sorting over the remains of his safe.
Keresztülbotorkált a romhalmazon, és kotorászni kezdett a széf maradványai között.
EnglishWe have done a big part of it, but another important part remains to be done.
E tevékenység nagy részét már elvégeztük, azonban még egy fontos rész hátra van.
EnglishIt only remains for me to convey my congratulations and wish you every success.
Már csak annyi feladatom maradt, hogy gratuláljak, és sok sikert kívánjak önöknek.
EnglishMuch remains to be done and our problems have a wide range of different causes.
Még mindig sok a tennivaló, és problémáinknak nagyon szerteágazóak a gyökerei.
EnglishLittle remains of the proud shipyard that was the birthplace of 'Solidarity'.
Kevés maradt meg abból a büszke hajógyárból, ahol a ”Szolidaritás” megszületett.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
A szabadidős tengeri horgászok a fennmaradó fogásoknak talán 1%-át teszik ki.
EnglishThe Darfur conflict remains one of the main priorities of the EU's foreign policy.
A dárfúri konfliktus továbbra is az EU külpolitikájának egyik legfőbb prioritása.
EnglishIf this box is checked, the destination range remains linked to the source range.
A négyzet bejelölése esetén a céltartomány kapcsolatban marad a forrástartománnyal.
EnglishToo easy, Laeral thought, scattering the remains with an unseen servant spell.
Ez túl könnyű volt, gondolta Laeral, és egy szellemszolgával beletúrt a csontokba.
EnglishIt remains to be seen, however, whether the actions will have the desired effect.
Még látnunk kell azonban, hogy az intézkedéseknek meglesz-e a kívánt hatásuk.
EnglishIn other words, Mr President, the Commission remains judge, jury and executioner.
Más szóval, Elnök úr, a Bizottság továbbra is bíró, esküdtszék és végrehajtó.
EnglishIf paragraph 20 remains in the motion for a resolution, I am unable to support it.
Ha a 20. bekezdés az állásfoglalásban marad, akkor sajnos nem tudom támogatni.
EnglishExpenditure remains at EUR 2 027 000 000 below the ceiling at EUR 42.8 billion.
A kiadások a 42,8 milliárdos felső határérték alatt 2 027 000 000 euróval maradnak.
EnglishIn view of the above, unemployment among young people remains a worrying problem.
A fentiek fényében továbbra is aggasztó probléma a fiatalok munkanélkülisége.
EnglishThe Commission's innovation strategy is clear, but this question remains open.
A Bizottság innovációs stratégiája világos, de ez a kérdés még mindig nyitott.
EnglishIt remains common to this day to consider only four principal elements in nature.
Máig általános tévedés, hogy a természetben csak négy alapelemet ismerünk el.

Synonyms (English) for "remains":

remains
remaining