EN

remembrances {plural}

volume_up
remembrances (also: respects, compliments)
remembrances (also: felicitation)

Context sentences for "remembrances" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLet the songs be of our remembrances of Iymbryl my brother, until dawn or slumber.
Énekeljük meg testvérünk, Iymbryl emlékezetét hajnalban vagy a következő napnyugtakor.
EnglishWe’ve badgered our mothers and aunts for their remembrances.
Szakadatlanul kérdésekkel zaklattuk anyáinkat és nagynénéinket, hogy meséljenek emlékeikről.
EnglishHe said: Miss Barnardcan you bring back your remembrances of the last time you saw your sister?
Miss Barnard mondta , vissza tudna emlékezni arra, amikor utoljára találkozott a testvérével?
EnglishI suppose such remembrances comfort you now, but i can't think why.
EZEK AZ EMLÉKEK BIZONYÁRA MEGNYUGTATNAK, BÁR NEM ÉRTEM, MIÉRT.
EnglishThe sea lulled me to bad dreams, to sharp remembrances.
A tenger ringatása rossz álmokat hozott, fájdalmas emlékeket idézett fel.
EnglishDid the human have an endless supply of useless remembrances?
Ennek a férfinak tán végtelenül sok ilyen haszontalan emléke van?
EnglishIf ye handled my remembrances more gently, devil, ye might see more.
Ha óvatosabban bánnál az emlékeimmel, többet láthatnál.
EnglishThen, perhaps, we'll get somewhere in this sword play of crossed and clashing remembrances that amuses you so....
TALÁN VÉGRE ELJUTUNK VALAHOVÁ EBBEN AZ EMLÉKCSATÁBAN, AMELY ANNYIRA LENYÛGÖZ TÉGED...
EnglishSo, her remembrances leak into you when your minds are joined?
TEHÁT AKKOR ÁRAMLANAK ÁT AZ EMLÉKEI, AMIKOR EGYESÜLTÖK?
EnglishThey arrived at the Hall of Remembrances and dismounted.
Az Emléktárgyak Csarnokába érkeztek, és leszálltak.
EnglishSuppose, suggested Poirot, that you all go over your own remembrances of the time preceding the murder.
Mi volna vetette föl Poirot , ha önök most sorra el mondanák, amit föl tudnak idézni magukban a gyilkosságot megelőző időből?
EnglishWhat better treasure can the aged keep to warm and delight them whenever they rummage through the sack of their own stored remembrances?
Mi más melegítené és vidítaná fel az öregeket, akik hosszú múltjuk emlékképei közt kutakodnak?
EnglishTo have spoken with Lasher, said Ash, to have talked about his remembrances, that might have given me considerable pause.
- Ha szólhattam volna Lasherrel - folytatta Ash -, ha beszélhetek vele emlékeiről, az talán habozásra késztet.
EnglishScrappy remembrances passed across her mind.
Englishwhat heart-quaking vibrations of sad and happy remembrances!
S milyen fenséges hangzatokat üt meg ma szívemben! a bús és boldog emlékezés mely szívbe markoló rezdüléseit!
EnglishCould it be that you know of this saint yourself, through your remembrances or those you heard from others, assuming you have known others like yourself?
Nem lehetséges, hogy ismeri is ezt a szentet, a saját emlékeiből vagy a másokéból, feltéve, hogy volt alkalma beszélni fajtájabeliekkel?
EnglishSo unwillingly would I connect any mortal remembrances with that hour, and place, and creature, that first brought me acquainted with the celestial drug.
Nagyon nehezemre esne bármilyen evilági emlékkel összefüggésbe hozni az órát, helyet és a lényt, aki velem ezt a mennyei szert megismertette.
EnglishShe could still hear her sisters' helpless laughter over a romantic book, a fancy-novel... a moment new to her, but tattered and elusive in someone's store of remembrances.
Még mindig hallotta a nővérei felhőtlen kacaját egy lovagregény felett... az emlék új volt a számára, de régi, és meggyötört kép volt másvalaki emlékezetében.

Synonyms (English) for "remembrance":

remembrance