"remiss" translation into Hungarian

EN

"remiss" in Hungarian

HU
EN

remiss {adjective}

volume_up
As Parliament, we should send out a clear signal today that we are very much looking forward to having the new Members here in Parliament and that the Council is indeed remiss.
Nekünk, mint Parlamentnek egyértelmű jelzést kell küldenünk ma arról, hogy nagyon várjuk az új képviselőket itt a Parlamentben, és hogy a Tanács valóban hanyag.

Context sentences for "remiss" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'The urgency of this present situation has made me remiss in matters of courtesy.
A beszámolójuk miatti izgalom következtében elfeledkeztem a legalapvetőbb udvariasságról is.
EnglishI have been remiss, but that is my nature, and you must expect nothing better from me.
- Gondatlan voltam, de ilyen a természetem, és jobbat ne is várj tőlem!
EnglishShe said in a dead voice, I am remiss in hospitality, my sister, my lord Merlin.
- Elhanyagolom vendéglátói tisztemet, nővérem, merlin uram.
EnglishSecond, even as you tried to evade the queen’s command, you also became remiss with your lessons.
Amellett, hogy megpróbáltad kikerülni a parancsomat, hanyagoltad az óráidat.
EnglishIt was remiss of the Council of Ministers to have no one present while the vote was taking place.
Hanyagság volt a Miniszterek Tanácsa részéről, hogy senki nem volt tőlük jelen a szavazás idején.
EnglishOh, but I am witless to be so remiss in my own boudoir!
Elment az eszem, hogy ilyen neveletlen vagyok a saját szalonomban?
EnglishHow remiss of you not to have provided me with one?
Nagy mulasztás volt, hogy ezt annak idején kihagytad.
EnglishVery remiss of me, said the professor, very remiss.
- Nagy hanyagság volt tőlem - mondta a professzor.
EnglishClearly we have been remiss in that duty, and we must make up for our own unfortunate failings.
Nyilvánvalóan hanyagul végeztük ezt a feladatot, és most orvosolnunk kell a saját szerencsétlen kárunkon megtanult hibáinkat.
EnglishI would be remiss if I gave that impression.
Félrevezetném, ha ezt a benyomást kelteném felségedben.
EnglishAs the community-service leader, we would be morally remiss... if we did nothing for these seagulls.
És mint a közösségi munka vezetője, nem szeretnénk erkölcsileg felelősek lenni... ha nem csinálunk semmit ezekért a sirályokért.
EnglishBut I am remiss in courtesy, kinswoman.
- No de megfeledkezem az illendőségről, sógorasszony.
EnglishI was remiss in not considering the need earlier.
EnglishThat was remiss of me, Jimothi replied.
EnglishI have been remiss in congratulating you.
EnglishFinally, it was remiss of me.
English. - Mr President, it was remiss of me not to welcome the new Commissioner, to thank him and to wish him well.
előadó. - Elnök úr, hanyagság volt részemről, hogy nem üdvözöltem az új biztost, hogy köszönetet mondjak neki, és jókívánságaimról biztosítsam.
EnglishThe magistrates would resent this, and charge the examiners with being remiss in their examination or inspection.
A hatóságok ezt persze rossz szemmel nézték, és az ellenőröket szemrehányásokkal illették, hogy vizsgálódásukat vagy ellenőrzéseiket nem végzik kellő gonddal.
EnglishVery remiss of me.
EnglishHe forgot his emotional disarray, worried now that he'd been remiss in not reporting the trouble at once, that he'd violated a regulation and was in trouble for it.
Feledve érzelmi zűrzavarát, aggódni kezdett, hogy mulasztást követett el, amiért nem jelentette azonnal az esetet.

Synonyms (English) for "remiss":

remiss