"to render" translation into Hungarian

EN

"to render" in Hungarian

EN to render
volume_up
[rendered|rendered] {verb}

Therefore every one of us shall render account to God for himself.
Tehát mindegyikünk magáról ad számot Istennek.
számot ad vmiről
to render (also: to send in)
to render (also: to run, to smelt, to unfreeze)
to render (also: to run)
to render

Context sentences for "to render" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI used the dust at the Whitney Museum to render some pieces of their collection.
A Whitney múzeumban port használtam a kollekciójuk néhány darabjának interpretálására.
EnglishWho shall render account to him who is ready to judge the living and the dead.
De számot adnak majd annak, aki készen áll rá, hogy ítélkezzék élők s holtak fölött.
EnglishI covered over a wall and started all over again to render it more nearly perfect.
Lemeszeltem az egyik falat, és elölről kezdtem, még nagyobb tökéletességre törekedve.
EnglishMademoiselle Caroline, believe me, I do everything possible to render you service.
Mademoiselle Caroline, higgye el, minden lehetőt megteszek, hogy szolgálatára lehessek.
EnglishPlease render that quotation in writing, here and now, to avoid later misunderstanding.
- Kérlek, ezt itt és most foglald írásba, hogy elkerüljük a későbbi félreértéseket.
EnglishThey instinctively render to God what is of great value to them to show their love.
Szeretetük bizonyságául azt adják neki, amit a legbecsesebbnek tartanak.
EnglishDaneel Olivaw was prepared to render his final service to humanity.
R. Daneel Olivaw felkészült rá, hogy utoljára tegyen szolgálatot az emberiségnek.
EnglishIt's just that you need to get the feel of Render to understand what's happening there.
Mindössze át kéne érezned Rendor hangulatát, hogy megértsd, mi folyik ott.
EnglishHelp me get to safety, lest those demons render my vengeance impossible.
Segíts biztos helyre, különben ezek a démonok meghiúsítják a bosszúállást!
EnglishSparhawk here was ordered to Render, not to return unless summoned back by royal command.
Sparhawkot Rendorba száműzték, és csak külön királyi parancsra térhetett volna vissza.
EnglishWherefore, sweet my hope, deny me not due guerdon of the service which I gladly render you.
Tedd meg tehát érettem, édes reménységem, azt, mit én szíves- örömest megteszek éretted.
EnglishRender to her as she also hath rendered to you: and double unto her double, according to her works.
Úgy fizessetek neki, ahogy ő fizetett nektek, tetteit kétszeresen viszonozzátok.
EnglishTransparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Az adóparadicsomokat átláthatósággal, nyitott könyvvel és felülvizsgálattal kell ellehetetleníteni.
English`Yes, tell us of the covens, and the herbs that would render us invisible.'
Igen, beszélj a boszorkánytalálkozókról mondta Santiago is , meg a láthatatlanná tevő füvekről.
EnglishFor a moment Casmir ruminated, then asked: Did he render any account of his achievements?
Néhány percnyi töprengés után Casmir megkérdezte: - Nem mondta, végzett valamit mostanában?
EnglishAnd you render this with the most non-specific material, which is dust itself.
És a legkevésbé pontos anyaggal tolmácsolod őket, ami a por.
EnglishHe showed no shame in it, and would obviously render no apology.
Nem szégyellte a könnyeit, és bizonyosan nem fog bocsánatot kérni értük.
EnglishBehold, I come quickly: and my reward is with me, to render to every, man according to his works.
Hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalmam, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint.
EnglishStylesheetsUse this groupbox to determine how Konqueror will render style sheets.
StíluslapokAz ebben a csoportban található beállítások a Konqueror stíluslap-megjelenítését befolyásolják.
EnglishI was assured down in Render that there was no possible cure.'
Rendorban biztos voltam benne, hogy ennek a méregnek nincs ellenszere.