EN

rendition {noun}

volume_up
That was a beautiful rendition by the European Union Youth Orchestra with Pavel Kotla conducting.
Nagyon szép előadás volt az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának részéről, Pavel Kotla vezényletével.
rendition (also: return, stripping)

Context sentences for "rendition" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSecondly, this resolution makes reference to the CIA and extraordinary rendition.
Másodsorban, az állásfoglalás utal a CIA-re és a foglyok rendkívüli kiszolgáltatására.
EnglishEspecially his rendition of 'The Sequential Passage of Chronological Intervals.'
Főleg a Kronológiai intervallumok szekvenciális múlása című számban.
EnglishThe program opened with an electrifying rendition of That Old Black Magic.
A műsor a That Old Black Magic" lendületes előadásával kezdődött.
EnglishI served on the temporary committee into extraordinary rendition by the CIA.
Részt vettem a CIA által végrehajtott rendkívüli kiadatást vizsgáló ideiglenes bizottság munkájában.
EnglishBy the time they came to the fourth rendition, Pux said: This time a solo, from Miss Quackenbush.
Amikor már negyedszer fújták a nótát, Pux azt mondta: Akkor most egyedül, Haplatán kisasszony!
EnglishThat was a beautiful rendition by the European Union Youth Orchestra with Pavel Kotla conducting.
Nagyon szép előadás volt az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának részéről, Pavel Kotla vezényletével.
EnglishA rendition of the text scrolls seen in the movie ``The Matrix.''
A Mátrix című filmből ismerős szövegeffektust jeleníti meg.
EnglishNow they said that the current rendition of the El Nino Effect was unusually hot weather in Australia.
Most éppen azt mondták, hogy az El Niòo-hatás szokatlanul meleg időt eredményez Ausztráliában.
EnglishThe same applies to issues such as torture and rendition.
Ugyanez érvényes az olyan kérdésekre mint a kínzás és a kiadatás.
EnglishSubject: EU counter-terrorism policies and CIA rendition
Tárgy: Az EU terrorizmusellenes politikája és a CIA-kiadatások
EnglishAre we playing a con, or are we doing a rendition of Our Town?
Átverést csinálunk, vagy egy helyi színjátszó-kört?
EnglishThe second rendition showed he had transposed two of the numbers.
Kiderült, hogy két számjegyben is tévedett.
EnglishThe silence of the Council, since our report in February on extraordinary rendition, does not go unnoticed.
Nem marad észrevétlen az, hogy a rendkívüli kiadatásról szóló februári jelentésünk óta a Tanács csöndben van.
EnglishThe rendition was understated and completely believable.
Az utánzás túl jó volt és teljesen hihető.
EnglishHowever, I am deeply concerned by reports that the Obama administration is to retain the practice of rendition.
Engem azonban nagyon aggasztanak azok a jelentések, amelyek szerint az Obama-kormányzat fenn akarja tartani a kiadatás gyakorlatát.
EnglishThe other important sign is that the US Congress has opened its own independent inquiry into extraordinary rendition.
A másik fontos jel, hogy az Egyesült Államok Kongresszusa saját független vizsgálatot indított a rendkívüli kiadatással kapcsolatban.
EnglishWith pure relish, she storms through a clanging rendition of the opening refrain, and the geezers grab their hymnals and wait for the first verse.
Miss Birdie fülhasogató rikácsolással adja elő a dal nyitó sorát, és a sok vénség megragadja az énekeskönyvét.
EnglishA number of recent developments have shed more light on Member State involvement in the US rendition programme.
Néhány közelmúltbeli esemény következtében kiderült, hogy bizonyos uniós tagállamok milyen szerepet játszottak az Egyesült Államok kiadatási programjában.
EnglishThis, of course, always has to be done with full respect for fundamental rights, and the CIA rendition programme is not part of this.
Ennek természetesen az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával kell történnie, a CIA kiadatási programja pedig nem része ennek.
EnglishIt is a fact, for instance, that some of our governments and security services cooperated with the CIA in carrying out extraordinary rendition.
Tény, például, hogy néhány tagállamunk kormánya és titkosszolgálata együttműködött a CIA-val a rendkívüli kiszolgáltatások lebonyolításában.

Synonyms (English) for "rendition":

rendition