EN

rent {noun}

volume_up
A hasadás másik oldaláról közeledik.
A bérleti díj mennyire hangzik jól?
Mennyibe kerül a havi bérleti díj?
It's the rent—always the rent—that's got to be paid—otherwise you're out in the street.
A lakbér... mindig az a lakbér... muszáj kifizetni... különben az utcára kerül.
Rent, rates, taxes, school bills, season tickets, boots for the children.
Lakbér, taxi, tandíj, bérlet, cipő a gyerekeknek.
But not worrying about rent allowed me to spend my time doing what I love.
De a lakbér miatti aggodalom hiánya lehetővé tette számomra, hogy azzal töltsem az időmet, amit szeretek.
For it taketh away the fulness thereof from the garment, and there is made a greater rent.
Senki sem tesz ócska ruhára új szövetből foltot, mert a folt továbbszakítja a ruhát, s a szakadás még nagyobb lesz.
Other bodies pushed forward in desperation, but the edges of the rent came together quickly, closing off the blackness and the things that lived within it.
Mások is tolakodtak volna utánuk, de a szakadás gyorsan visszaforrt, elzárva a sötétséget és fajzatait.

Context sentences for "rent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd then they match her mortgage to what she paid in rent for her little shanty.
Ezután egymáshoz igazítják a jelzálogot az eddig bérelt viskó bérleti díjával.
EnglishWe'll rent a boat and go fishing, just like we did last year on Chatterton Lake.
Bérelünk egy csónakot, és elmegyünk horgászni, úgy, mint tavaly a Chatterton-tavon.
EnglishMy landlord is threatening eviction because I haven't paid rent in two months.
A háziúr kilakoltatással fenyegetőzik, mert már két hónapja nem fizettem lakbért.
EnglishYou stay here, look after the house, tend to the place, and there's no rent.
Itt marad, vigyáz a házra, tesz-vesz a ház körül és nem kell lakbért fizetnie.
EnglishThey are people who do not pay their rent, electricity bills or water rates on time.
Ők azok, akik nem fizetik ki időben a lakbért, a villanyszámlát és a vízdíjat.
EnglishThat'swhat happens, okay... when you don't go towork, get apaycheck and pay your rent!
Ez van, ok... ha nem dolgozol, és nem kapsz fizetést, nem tudod fizetni a lakbért!
EnglishThrough a jagged rent in stone and earth they could peer into the bottom of the inferno.
A kőben és földben nyílt szabálytalan hasadékon át beláthattak a pokol fenekére.
EnglishThe ground was rent in many places, and through these openings came a hot air.
A földön nagy repedések tátongtak, és e szájakból forró lehelet tört fel.
EnglishYou pay their wages with one hand, then collect the money back for rent with the other.
- Az egyik kezeddel kifizeted őket, a másikkal meg visszaveszed a pénzt a bérletre.
EnglishThen all the drinking machines would go to a whorehouse and rent fucking machines.
Aztán az ivógépek mind elmentek a bordélyba, ahol baszógépeket béreltek.
English' 'Oh, he'd turn it over for a lot more, or maybe if he was smart, just rent it.
Ennél sokkal többet fog ajánlani érte, vagy ha esze van, csak kibérli.
EnglishTell him Howie Cottrell sent you and you want to rent one of his snowmobiles.
Mondja meg neki, hogy Howie Cottrell küldte, és ki akarja bérelni az egyik aeroszánját.
EnglishThe rent has been made once already by the ones who crossed through to slay the Chosen.
Ugyanitt hasították föl azok, akik átjöttek, hogy megöljék a Választottakat.
EnglishCONNIE Rent it down at the Video Stop tomorrow, if you want to see it so bad.
CONNIE Vedd ki holnap a videokölcsönzőből, ha olyan nagyon odavagy érte!
EnglishHell, maybe she'd rent a motel room when the concert happened, so she could watch it on TV.
Majd esetleg kivesz a koncert alatt egy motelszobát, hogy onnan nézhesse a tévén.
EnglishSecondly, rent was due to the State for the first years of operation.
Másodszor, a bérleti díjat az államnak kellett megfizetni a működés első éveiben.
EnglishHe's the one holding out while the others try to turn South River into high-rent condos.
Állja a sarat, míg a többiek luxuslakásokat akarnak építeni a South Riveren.
EnglishLots of 'em there, old-fashioned places too far downtown now and hard to rent.
Rengeteg ilyen ósdi ház van, messze a belvárostól, nehéz kiadni őket.
EnglishI've decided to rent that place that we looked at... and I start moving in next week.
Kivettem azt a helyet, amit a múltkor néztünk... és jövő héten költözöm.
EnglishBut you didnt shoot him, did youon account of he owed you three months rent?
De maga ugye nem lőtte le azért, mert háromhavi lakbérrel tartozott?

Synonyms (English) for "rent":

rent