"reoriented" translation into Hungarian

EN

"reoriented" in Hungarian

EN

reoriented {adjective}

volume_up
reoriented
volume_up
átalakított {adj.}

Context sentences for "reoriented" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe jobs related to this business can easily be reoriented.
Az ezen üzletághoz kapcsolódó munkák átcsoportosítása nem nehéz feladat.
EnglishWithout its being increased, the next financial perspective should be reoriented towards urban transport.
A következő pénzügyi tervet, anélkül hogy növelnénk, a városi közlekedés felé kell irányítani.
EnglishThe European Commission's policy needs to be reoriented.
Az Európai Bizottság politikáját új irányba kell terelni.
EnglishWe need a directive on public services and a reoriented policy by the Commission on pay.
Szükség van egy közszolgáltatásokról szóló irányelvre, valamint új irányra van szükség a Bizottság fizetéspolitikájában.
EnglishDennie re-oriented her beam and peered closer.
Dennie arra irányította a fényt, és közelebb úszott.
EnglishAs the fen reoriented the beam, Suessi looked inside the battleship to see how the other work was progressing.
Miközben a finek újra beirányozták a gerendát, Suessi benézett a hajóba, hogy lássa, hogy haladnak az egyéb munkák.
EnglishThe Commission has emphasised that the operational programmes may be reoriented so as to focus support on priorities resulting from the crisis.
A Bizottság hangsúlyozta, hogy az operatív programok átalakíthatók annak érdekében, hogy a támogatást a válságból következő prioritásokra lehessen összpontosítani.
EnglishWe therefore call on the Member States to establish a tax system that is reoriented to encourage all the parties involved to behave in a more environmentally responsible way.
Ennek érdekében felhívjuk a tagállamokat olyan adórendszer kidolgozására, amely minden érintett felet arra ösztönöz, hogy környezettudatosabb módon viselkedjen.
EnglishThe drone ignored the backward tug of the ship's reoriented gravity and slammed against the ceiling, skidding along it for half a metre while producing a cone-shaped field immediately behind it.
A drónt minden igyekezete ellenére bábként rángatta ide-oda a hajó újraorientálódó gravitációja; becsapódott a plafonba, és jó fél métert csúszott rajta.
Other dictionary words