EN

repairman {noun}

volume_up
1. "repairmen"
'Maybe the repairman's just taking a nap on company time.'
- Lehet, hogy a szerelő szundít egyet a cége kontójára.
repairman (also: repairer)
repairman (also: repairer)

Context sentences for "repairman" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAccording to Circe, this was his ultimate communiqué: I was a radio repairman.
Circe állítása szerint végső közleménye így szólt: Rádiószerelő voltam.
EnglishWe're going to knock out Steve's cable, and we need to send in a repairman.
Kiütjük Steve kábelét,... és be kell küldenünk egy szerelőt.
EnglishEmergency crew, the repairman said through the closed door.
Vészhelyzet van, asszonyom - felelte a férfi az ajtó túloldaláról.
EnglishAh, yes, the glass is broken, and I'll try to find a repairman.
Ah, igen, az ablak kitört, és kerítenem kell egy üvegest.
English'Maybe the repairman's just taking a nap on company time.'
- Lehet, hogy a szerelő szundít egyet a cége kontójára.
EnglishHe was a no-nonsense repairman, and that was all.
Cipőjavító volt, akit nem érhet meglepetés, és semmi több.
EnglishI know Ullman's buying the state elevator inspector a few fancy dinners to keep the repairman away from that fucker.
Tudom, hogy Ullman jó pár finom vacsorát fizet az állami felvonó-felügyelőnek, nehogy kiküldjön egy szerelőt.
EnglishThe repairman from the gas company.
EnglishVenkman tossed on a Consolidated Edison hard hat and, his lips working overtime, executed a fine imitation of a typical New York Con Ed repairman.
Venkman feltette Consolidated Edison sisakját és folyvást mozgó ajkakkal megpróbálta imitálni egy tipikusan New York-i Con Ed javítómunkás viselkedésmódját.

Synonyms (English) for "repairman":

repairman