EN

repatriation {noun}

volume_up
repatriation
Repatriation is said not to be an option when there are dangers in the countries of origin.
A hazatelepítés nem minősül lehetséges megoldásnak akkor, ha a származási országban veszélyek merülnek fel.
We are still waiting to apply repatriation and resettlement; please tell us what else we should do.
Még mindig várunk a hazatelepítés és a letelepítés alkalmazására; kérem, mondja meg, mit kell még tennünk.
repatriation
Repatriation, which is the most urgent issue, is proceeding.
A repatriálás, ami a legégetőbb, az folyik.
Marriage was the answer, and six months later, on compassionate grounds, he was excused repatriation and allowed to stay in England.
A házasság volt a megoldás; hat hónapra rá speciális indokok alapján felmentették a repatriálás kényszere alól, és így Angliában maradhatott.

Context sentences for "repatriation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis would allow the repatriation of passengers left stranded in foreign airports.
Ez lehetővé tenné a külföldi repülőtereken hagyott utasok hazaszállítását.
EnglishFrontex must be strengthened and be given a greater role in repatriation.
A Frontexet meg kell erősíteni, és nagyobb szerepet kell kapnia a hazatelepítésben.
EnglishIn the other direction, very little progress is being made with regard to repatriation.
Az ellenkező irányba, a hazatelepülés tekintetében igen kevés előrehaladás történt.
EnglishThe development of an effective repatriation policy is an important element of this work.
Egy eredményes hazatelepítési politika kidolgozása lényeges része e munkának.
EnglishBut if I had hoped for an early repatriation, I was wrong again.
Ám, ha abban reménykedtem, hogy hamarosan hazajutok, hát ismét tévedtem.
EnglishThe European Union has already undertaken some repatriation activities and may continue to do so.
Az Európai Unió már eddig is végzett hazatelepítést, és erre ezek után is sor fog kerülni.
EnglishLeave the matter of the repatriation of the body to our consular people.
A holttest hazaszállíttatását bízza a konzulátusunkra.
EnglishRepatriation is said not to be an option when there are dangers in the countries of origin.
A hazatelepítés nem minősül lehetséges megoldásnak akkor, ha a származási országban veszélyek merülnek fel.
EnglishBert and I were awaiting repatriation to England.
Bert meg én arra vártunk, hogy hazaszállítsanak bennünket Angliába.
EnglishWe are still waiting to apply repatriation and resettlement; please tell us what else we should do.
Még mindig várunk a hazatelepítés és a letelepítés alkalmazására; kérem, mondja meg, mit kell még tennünk.
EnglishDetention centres for migrants must be closed and the inhuman policy of repatriation must be ended.
A migránsokat fogva tartó központokat be kell zárni, és a hazatoloncolás embertelen politikáját is be kell rekeszteni.
EnglishRepatriation, which is the most urgent issue, is proceeding.
A repatriálás, ami a legégetőbb, az folyik.
EnglishWith the new, revised mandate, we have to know what they can and cannot do in cases of maritime rescue or repatriation.
Az új, felülvizsgált mandátummal tudnunk kell, hogy mit tehetnek, és nem tehetnek tengeri mentések és visszaszállítás esetén.
EnglishFourthly, we need to help with the process of repatriation: immediate repatriation of people who do not qualify for asylum protection.
Negyedszerre, segítenünk kell azon személyek azonnali hazatelepítését, akik nem jogosultak menekültügyi védelemre.
EnglishThe card can be used to get easier access to medical treatment but it has nothing to do with repatriation.
A kártya azt a célt szolgálja, hogy birtokosa könnyebben részesüljön egészségügyi ellátásban, hazaszállítás céljából azonban nem vehető igénybe.
EnglishPassengers with bookings that subsequently lapse must be entitled to reimbursement and, in some cases, to repatriation.
Azoknak az utasoknak, akik elveszítik helyfoglalásukat, biztosítani kell a jogot a kártalanításra, sőt, egyes esetekben a hazautaztatásra.
EnglishAt the same time, the unacceptable agreements for the repatriation of persons resident without authorisation are maintained.
Ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak az engedély nélkül itt tartózkodók hazatelepülésére vonatkozó elfogadhatatlan megállapodások.
EnglishThat falls under EU competences - repatriation of own nationals, enhanced travel document security and airport security.
Mindez uniós hatáskörbe tartozik - a saját állampolgárok hazatelepítése, az úti okmányok fokozott biztonságossága és a repülőtéri biztonság.
EnglishI am thinking, for example, about the alleged contravention of the Convention in connection with Italy's forced repatriation of African refugees.
Gondolok itt például arra, hogy Olaszország az afrikai menekültek kényszer-hazatelepítésével megsértette az egyezményt.
EnglishMarriage was the answer, and six months later, on compassionate grounds, he was excused repatriation and allowed to stay in England.
A házasság volt a megoldás; hat hónapra rá speciális indokok alapján felmentették a repatriálás kényszere alól, és így Angliában maradhatott.