EN

repayable {adjective}

volume_up

Context sentences for "repayable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe best way of doing that is not always by contributing non-repayable money.
Ennek legjobb módja nem minden esetben a vissza nem térítendő támogatás nyújtása.
English• funding exclusively in the form of non-repayable grants (cash allowance)
• finanszírozás kizárólag vissza nem térítendő támogatásban (készpénzes támogatás)
EnglishIt is unfounded because, by definition, the repayable loans are repaid.
Megalapozatlan, mert a visszatérítendő kölcsönöket visszatérítették.
EnglishAirbus benefits from the system of repayable loans: it is an appropriate, effective system.
Az Airbus előnyére válik a visszatérítendő kölcsönök rendszere: ez egy helytálló, hatékony rendszer.
EnglishInstead of subsidies, it gets repayable loans, which, as their name suggests, have to be repaid.
A támogatások helyett visszatérítendő kölcsönöket kap, amelyeket, mint nevük is mutatja, vissza kell fizetni.
EnglishYes, Airbus also received subsidies, but these consisted of repayable financing allowed under the rules.
Igen, az Airbus is kapott támogatásokat, de ezek a szabályok által megengedett, visszatérítendő összegek voltak.
EnglishNon-repayable grants will be reserved primarily for high-risk projects, which find it difficult to obtain loans.
A vissza nem térítendő támogatásokat elsősorban a nagy kockázatú projektekre tartják majd fenn, amelyek nehezen tudnak hitelhez jutni.
EnglishIn the cases referred to in paragraphs 3 and 4, no sum received as a non-marketing premium shall be repayable.
(5) A (3) és a (4) bekezdésben említett esetekben értékesítés- megszüntetési jövedelemtámogatásként kapott összegeket nem kell visszafizetni.
EnglishSimply stated, European government research and development funding is limited, repayable and has no impact on Boeing's ability to compete.
Egyszerűen szólva az európai kormányzati kutatási és fejlesztési finanszírozás korlátozott, visszafizetendő és nem befolyásolja a Boeing versenyképességét.
EnglishThe US complaint in the WTO against the European mechanism of repayable loans for the aviation sector is, in my view, unfounded and surprising.
A WTO előtt az amerikai panasz a légi közlekedési szektornak nyújtott európai visszatérítendő kölcsönök mechanizmusáról véleményem szerint megalapozatlan és meglepő.
EnglishWhile Boeing opposes the Airbus repayable assistance programme, it has no problem with identical programmes benefiting Boeing in Japan.
Míg a Boeing ellenzi az Airbus visszafizetendő segítségi programját, nincs kifogása azokkal a megegyező programokkal kapcsolatban, amelyek a Boeing hasznát szolgálják Japánban.
Other dictionary words