EN

repeated {adjective}

volume_up
repeated (also: reiterated, renewed)
Abusive background, these repeated blackouts, the ellipses in thought.
Durva apa, ismételt emlékezet vesztés, körkörös gondolatmenet.
It was locked and there was no reply to the repeated rings on the bell.
A lakást zárva találták és az ismételt csöngetésre sem nyitott senki ajtót.
The European Union has faced repeated criticism due to the lack of democracy.
Az Európai Uniót a demokráciadeficit miatt ismételt bírálatok érik.

Context sentences for "repeated" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLet them do so even now, so that this sort of illegal practice is never repeated.
Tegyék meg hát most, hogy ne ismétlődhessen meg ez a fajta illegális gyakorlat.
EnglishA crisp note on the desk repeated the information West had already given him.
Az asztalon rövid üzenet, amelyben ugyanaz állt, amit az imént West közölt vele.
EnglishDuddits cried out: a single word repeated three times between bursts of coughing.
Duddits felkiáltott: egyetlen szót ismételt háromszor, a köhögőrohamok között.
EnglishMr Marty failed to respond to repeated invitations from the Polish authorities.
Marty úr a lengyel hatóságok többszöri meghívására is elmulasztott válaszolni.
EnglishI should like the vote on the first part of the original paragraph to be repeated.
Szeretném, ha megismételnénk az eredeti bekezdés első részéről szóló szavazást.
EnglishBottomless wonders spring from simple rules, which are repeated without end.
Mélységes csodák fakadnak egyszerű szabályokból, amelyek vég nélkül ismétlődnek.
EnglishThe top plot here shows a complicated series of calls that are repeated by males.
A felső ábra hívások összetett sorozatát mutatja, amit hím bálnák ismételtek.
EnglishThey trooped into the tent, and Sparhawk repeated the gist of what Wat had said.
Bementek a sátorba, ahol Sparhawk mindent elismételt, amit Wattól hallottak.
English`Demander, demander,' repeated Kowalski, pointing upwards through the ceiling.
Demander, demander- ismételte neki Kowalski, és fölfelé mutogatott, a mennyezetre.
EnglishHe stood by it in the face of repeated calls for clarification or withdrawal.
Többszöri megerősítésre vagy cáfolatra irányuló felhívás során is kiállt mellette.
EnglishLucy repeated her statement and anticipating the next question gave her name.
Lucy elismételte bejelentését, és a következő kérdést megelőzve, bemondta a nevét.
EnglishThe rest of the history he repeated with the accuracy of a trained interviewer.
A történet többi részét egy gyakorlott riporter ügyességével ismételte meg.
EnglishThe constantly repeated daily pattern eventually made a safe house a prison.
Az állandóan ismétlődő napirend előbb-utóbb börtönné változtatja a menedékházakat.
EnglishHe repeated what he had once said before: They're all very unpleasant people.
Aztán megismételte egy korábbi mondatát: Felettébb kellemetlenek mindahányan.
EnglishA billion dollars, Loreen repeated to herself, but audibly enough to be heard.
Egymilliárd dollár motyogta magában Loreen, de úgy, hogy mindenki hallhatta.
EnglishBut late that night when she lay in bed, Rita repeated those words: My beloved.
Ám késő éjszaka, az ágyban fekve elismételte azokat a szavakat: Szívem szép szerelme.
EnglishWere it not for the euro, we would have repeated the experience of 1992, only worse.
Ha nem lenne eurónk, 1992 tapasztalatai ismétlődnek, vagy még rosszabb jött volna.
EnglishHe brooded over this for a moment, and then repeated: 'You said it sounded like fun.'
Ezen elkérődzött egy-két másodpercig, majd megismételte: Azt mondtad, klassz lesz!
Englishshe demanded with a thick tongue, and Cal repeated every word.
Mi történt? kérdezte akadozva, Cal pedig szó szerint elismételte a hallottakat.
EnglishHer French was halting - occasionally she had to have the question repeated.
Akadozva beszélt franciául, s némelykor meg kellett neki ismételni a kérdést.