EN

replacements {plural}

volume_up

Context sentences for "replacements" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWith luck, they might find some replacements for those coils we
Egy kis szerencsével találhatnak olyasmit, aminek hasznát vesszük a Streakeren.
EnglishRepeat this command until all replacements on your slide have been made.
Addig ismételje ezt a parancsot a dián, amíg minden csere megtörténik.
EnglishCreideiki had been forced to juggle schedules to find replacements.
Creideiki kénytelen volt úgy zsonglőrködni a beosztásokkal, hogy kiegyenlítse a hiányokat.
EnglishShe hadn't eased off since he came back from old Doc Smith's place with the replacements.
Lissa azóta nem hagyott békét neki, amióta Kham visszatért az öreg Smith dokitól a beültetésével.
EnglishThey had not recruited replacements to restore their number before engaging in further ritual activities.
Nem toboroztak helyükre újabb tagokat, amíg még rituális tevékenységet folytattak.
EnglishEver since he'd gotten his cybernetic replacements, Lissa had been different, cold and distant.
Amióta megkapta a kibernetikus beültetéseit, Lissa megváltozott, hűvös lett és távolságtartó.
EnglishThis is a mistake: their prospective replacements would be just as 'world compatible' as they are.
Ez hiba volt: lehetséges alternatíváik éppen úgy "a világgal kompatibilisek” lennének, mint ők maguk.
EnglishPresently the gate was opened and the replacements tramped in.
Hamarosan föltárult a kapu is, és bevonult rajta a váltás.
EnglishAdds the current combination of the incorrect word and the replacement word to the AutoCorrect replacements table.
Az összetartozó helytelen és helyes kifejezést hozzáadja az Automatikus javítás cseretáblához.
EnglishWhat if all the replacements our bodies need already exist in nature, or within our own stem cells?
Mi lenne ha minden pótlás, amire szüksége van a testünknek, már létezne a természetben, vagy a saját őssejtünkben?
EnglishBrand new, and two sets of replacements for each.
Vadonatújak azok is, és mindegyikhez van két tartalék.
EnglishThis is the field of biologic replacements, where we replace worn-out parts with new, natural ones.
Ez a biológiai helyettesítés területe, ahol az elhasználódott testrészeket új, természetes testrészekkel helyettesítjük.
EnglishDisplays all available replacements in the dictionary.
Megjeleníti az összes szinonimát a szótárban.
EnglishHe might well write off Ernest Greening as a lost cause and start currying favor with one or both possible replacements.
Könnyedén leírhatja Ernest Greeninget, és elkezdi behízelegni magát egyik vagy mindkét lehetséges utódjánál.
EnglishSearch using string or regexp matching, and select the replacements to be made from a preview before the action is finalized.
Lehet sztringre és reg. kifejezésre keresni, az elvégzendő műveleteket egy előnézeti ablakban lehet kiválasztani.
EnglishReplacements were sent a few weeks ago.
EnglishHe had memorized them all, plus another six that represented the three extra couriers to be used as replacements if necessary.
Az összeset kívülről tudta és még hatot, amelyek arra a három különleges futárra vonatkoztak, akiket szükség esetén helyettesítésre kívántak használni.
EnglishIn the absence of written records, the evidence of those prehistoric replacements must be sought in the archaeological record or inferred from linguistic evidence.
Erre vonatkozó írásos bizonyítékok hiányában régészeti leletekből és nyelvészeti bizonyítékokból kell következtetnünk.
EnglishAfter the expiry of this period the members of the Committee shall remain in office until replacements have been provided for or their term of office is renewed.
Ezen időszak lejártával a bizottsági tagok hivatalukban maradnak mindaddig, amíg felváltásuk meg nem történik, vagy amíg hivatali idejüket meg nem újítják.
EnglishBut there were also big overseas movements long before Columbus, and prehistoric replacements of non-European peoples by other non-European peoples.
Legalábbis addig, míg a terjeszkedés el nem érte Új-Guinea partjait, a szigetek közötti utazás duplakivetős vitorlás kenukon zajlott, amelyekből ma is sok van Indonézia-szerte.