EN

representation {noun}

volume_up
representation (also: advocacy, agency)
There is no representation whatsoever in certain popular tourist destinations.
Egyes közkedvelt idegenforgalmi célpontokon nincs semmiféle képviselet.
Whether by representation or by referenda, this coming together is real.
Akár képviselet, akár népszavazás útján valósult meg, az összefogás valóságos.
Moreover, the degree of employee representation within management is poor.
Emellett a vezetésen belül alacsony a munkavállalói képviselet mértéke.
So, this is an astronomically complete representation of the sky integrated right into the Earth.
Tehát, ez egy csillagászatilag teljes ábrázolás az égboltról a Földbe integrálva.
And the same way the history of representation evolved from line drawings to shaded drawings.
Ugyanúgy, az ábrázolás története is a vonalrajzokból az árnyékolt rajzok felé fejlődött.
Also, the reference to Gerhard Richter's use of color charts -- and the idea also entering another realm of representation that's very common to us today, which is the bit map.
A Gerard Richter színtábláira való utalás -- és az ábrázolás más birodalmába való belépés ma már nagyon elterjedt, ez a bittérkép.
We can violate your expectations on representation -- what an image represents.
Meg tudjuk bolondítani az elvárásunkat a megjelenítésről -- arról, amit egy kép megjelenít.
As far as the representation of the European Union is concerned, the picture, quite frankly, was less flattering.
Őszintén szólva nem volt ilyen hízelgő a kép, ami az Európai Unió képviseletét illeti.
To prove to you that it's really text, and not an image, we can do something like so, to really show that this is a real representation of the text; it's not a picture.
Hogy bizonyítsuk, hogy ez tényleg szöveg, és nem kép, csinálhatunk például így, hogy megmutassuk hogy ez tényleg szöveges tartalom; nem egy kép.

Context sentences for "representation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSuddenly, 150 employees are required in order to obtain employee representation.
A munkavállalói képviselet elnyeréséhez hirtelen már 150 alkalmazott kellene.
EnglishThey are deprived of the right of representation even if they had a right to vote.
Meg vannak fosztva a képviselet jogától, még akkor is, ha van szavazati joguk.
EnglishWe might also mention the future opening of a European Union representation.
Megemlíthetjük emellett az Európai Unió képviseletének tervezett megnyitását.
EnglishWe have to empower more women at all levels of political representation in Europe.
Egész Európában elő kell segítenünk a nők minden szinten történő politikai képviseletét.
EnglishThirdly, I do agree that we need to reform our external representation.
Harmadszor, egyetértek azzal, hogy meg kell reformálnunk külső képviseletünket.
EnglishWhether by representation or by referenda, this coming together is real.
Akár képviselet, akár népszavazás útján valósult meg, az összefogás valóságos.
EnglishAfrican countries are looking for representation in accordance with their political way.
Az afrikai országok a politikai irányuknak megfelelő képviseletre törekszenek.
EnglishThere is no representation whatsoever in certain popular tourist destinations.
Egyes közkedvelt idegenforgalmi célpontokon nincs semmiféle képviselet.
EnglishAre you also prepared to ensure a stronger representation of women, perhaps?
Készen áll annak biztosítására is, hogy a nők erőteljesebben képviseltethessék magukat?
EnglishWe can violate your expectations on representation -- what an image represents.
Meg tudjuk bolondítani az elvárásunkat a megjelenítésről -- arról, amit egy kép megjelenít.
EnglishI spent a large part of 2006 working in the Council representation in Baghdad helping them.
2006 nagy részét a Tanács bagdadi képviseletén töltöttem, segítve az irakiakat.
EnglishThe system for legal aid and representation should be free, especially for children.
A jogi segítségnyújtás és képviselet ingyenes kell legyen, különösen a gyermekek számára.
EnglishWhat forms of representation will the EU use in the Convention's bodies?
Milyen képviseleti formákkal élhet az EU az egyezmény alapján létrehozott szervekben?
EnglishEmerging and developing countries quite rightly aspire to a more appropriate representation.
A feltörekvő és fejlődő országok - jogosan - megfelelőbb képviseletre vágynak.
EnglishNow, for reasons of balanced representation, I shall give the floor to Commissioner Andor.
Most pedig a kiegyensúlyozott képviselet érdekében átadom a szót Andor biztos úrnak.
EnglishThe European Union therefore made a representation to the Afghan Government on 12 April.
Az Európai Unió ezért április 12-én demarsot intézett az afgán kormányhoz.
EnglishAs a result, a Permanent Representation of the European Commission has been set up in Minsk.
Ennek eredménye az Európai Bizottság állandó képviseletében felállítása Minszkben.
EnglishMoreover, the degree of employee representation within management is poor.
Emellett a vezetésen belül alacsony a munkavállalói képviselet mértéke.
EnglishWe have a skimpy historical frame around your, ah, representation—no more.
A... jelenlegi megjelenési formádnak adtunk ugyan egy hiányos történelmi keretet, de semmi több.
EnglishFirstly, I have introduced the principle of civil society representation into this report.
Először is, a jelentésben bevezettem a civil társadalom képviselete elvét.