EN

repression {noun}

volume_up
De épp ez az elfojtás a gyenge pontja.
This is a further act of repression against the Polish minority in Belarus.
Ez a fehérorosz lengyel kisebbség elleni elnyomás egyik újabb megnyilvánulása.
But political repression still remains a serious problem in Belarus.
A politikai elnyomás azonban továbbra is komoly probléma Fehéroroszországban.
Punishment of economic crime is the name they give to political repression.
A politikai elnyomás gazdasági bűncselekményekért kiszabott büntetések képében valósul meg.

Context sentences for "repression" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe same applies to the strategic repression of the opposition and civil society.
Ugyanez vonatkozik az ellenzék és a civil társadalom stratégiai elnyomására.
English. - I condemn the Chinese armed forces' repression of Tibetan protestors.
írásban. - Elítélem a tibeti tüntetők kínai fegyveres erők általi elnyomását.
EnglishHow could I fail to condemn the political and ethnic repression of the Burmese people?
Hogyan is tudnám nem elítélni a burmai emberek politikai és etnikai elnyomását?
EnglishThis is a further act of repression against the Polish minority in Belarus.
Ez a fehérorosz lengyel kisebbség elleni elnyomás egyik újabb megnyilvánulása.
EnglishThis means that repression is once again intensifying in this former Spanish colony.
Ez azt jelenti, hogy erősödik az elnyomás ezen az egykori spanyol gyarmaton.
EnglishIn this context, the repression of human rights defenders remains a key concern.
Ebben a vonatkozásban az emberi jogok védelmezőinek elnyomása továbbra is kulcsfontosságú.
EnglishIt resulted in repression and there was jostling, brawling and the like.
Ez elnyomáshoz vezetett, dulakodások, verekedések és hasonló dolgok történtek.
EnglishThe solution lies not in repression; it lies in a change of attitude, a change of policy.
A megoldás útja nem az elnyomás, hanem az attitűdök és az irányelvek változása.
EnglishAnd occurrences of civil war and repression have declined since the end of the Cold War.
A polgárháború és az elnyomás megjelenése visszaesett a hidegháború vége óta.
EnglishThe report also highlights the repression of Christians and the Baha'i community.
A jelentés kiemeli a keresztények és a bahá'i közösség elnyomását is.
EnglishThe government intensifies repression and imprisons opposition activists.
A kormány fokozza az elnyomást, és börtönbe zárja az ellenzék aktivistáit.
EnglishBut political repression still remains a serious problem in Belarus.
A politikai elnyomás azonban továbbra is komoly probléma Fehéroroszországban.
EnglishIt is necessary to put an end to the repression still in force in Belarus.
Véget kell vetni a még mindig uralkodó elnyomásnak Fehéroroszországban.
EnglishTo report on the social unrest in the Gafsa Basin and on the repression that followed it.
Hogy beszámolt a Gafsa térségében kitört lázongásról és annak leveréséről.
EnglishRepression and the trampling of human rights are also part of the daily agenda.
Az elnyomás és az emberi jogok lábbal tiprása a napi rutin része.
EnglishPunishment of economic crime is the name they give to political repression.
A politikai elnyomás gazdasági bűncselekményekért kiszabott büntetések képében valósul meg.
English(PL) Madam President, in India repression aimed at Christians is showing no signs of waning.
(PL) Elnök asszony, Indiában a keresztények elnyomása továbbra sem látszik enyhülni.
EnglishRepression and prevention of radicalisation must act in parallel.
A radikalizmus visszaszorításának és megelőzésének párhuzamosan kell zajlania.
EnglishWe started with the 13 people who were directly involved in the repression of the regime.
Kezdtük azzal a 13 emberrel, akik közvetlenül részt vettek a rendszer általi elnyomásban.
EnglishIt was brought about by the presence of tanks, repression and threats.
A békét a tankok jelenléte, az elnyomás és a fenyegetés teremtette meg.

Synonyms (English) for "repressive":

repressive
repressed
English