EN

reprieve {noun}

volume_up
reprieve (also: moratorium, respite)
It must also be quite clear now, though, that this is the last reprieve.
Mostanra azonban annak is elég egyértelműnek kell lennie, hogy ez az utolsó haladék.
It seemed good to be reprieved, to walk in a land that had only been for a few years under the dominion of the Dark Lord and was not yet fallen wholly into decay.
Jólesett nekik ez a kis haladék, jólesett olyan földet taposniok, amely alig néhány éve áll még csak a Fekete Úr uralma alatt, s így nem indult teljesen romlásnak.

Context sentences for "reprieve" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd the Golden Moment was gone beyond reprieve-unless something new was to happen.
Az Arany Pillanat is visszavonhatatlanul el fog múlni hacsak nem történik valami.
EnglishI wanted to be back in Amsterdam, though I felt tainted beyond reprieve.
Amszterdamba kívánkoztam, noha megbocsáthatatlanul szennyesnek éreztem magamat.
EnglishIt must also be quite clear now, though, that this is the last reprieve.
Mostanra azonban annak is elég egyértelműnek kell lennie, hogy ez az utolsó haladék.
EnglishBut even helping to dispose of the bodies would have given your parents just a temporary reprieve.
- De még a hullaszállítás is csak ideiglenes menekvést jelenthetett a szüleidnek.
EnglishWillingly, Sire, since the work would seem to reprieve me from dungeon and axe.
- Egész biztosan, felség, mivel ez a munka minden bizonnyal megmentene a börtöntől és a pallostól.
EnglishHis distraction would be her only reprieve; she had to take it.
Ha a földrengés elvonta a figyelmét, akkor talán megmenekülhet ki kell használni az alkalmat.
EnglishOthers were sentenced to prison, a reprieve of a lingering death.
Másokat börtönbe vetettek, lassú halálra ítélve őket.
EnglishI fear there is not time, my beloved friend - that my reprieve is short - yet I must write all of it.
Félek, hogy nincs már időm, kedves barátom hogy kurta haladékot kaptam , mégis meg kell írnom mindent.
EnglishShe was momentarily disoriented, and closed her eyes to allow herself a reprieve from both tomb and light.
Egy pillanatra elvesztette a tájékozódási képességét, és behunyta a szemét, hogy ne lássa se a sírkamrát, se a fényt.
EnglishAt best that promised a temporary reprieve.
És az sem ígérhetett mást, mint időleges menedéket.
EnglishThe good minister, whose interest, though a stranger to me, had obtained me the reprieve, mourned sincerely for this part.
A jó pap, akinek buzgósága, idegen létére, a felfüggesztést elnyerte számomra, őszintén bánkódott emiatt.
EnglishThat Claudia was gone beyond reprieve.
Hogy Claudia visszavonhatatlanul eltávozott.
EnglishIn Pakistan, Asia Bibi has said that, despite her reprieve, as far as the extremists are concerned, she is still a threat.
Asia Bibi Pakisztánban azt nyilatkozta, hogy halálbüntetésének megváltoztatása ellenére a szélsőségesek továbbra is fenyegetést látnak benne.
English- It would be a nice reprieve.
EnglishThere was no hint of a reprieve.
EnglishIt is sufficient to say that Aaron and I were satisfied that the soul which had once governed my new body was gone beyond reprieve.
Legyen elég annyit mondanom, hogy Aaron és az én közös megelégedésemre a lélek, amely egykor irányította új testemet, nyomtalanul eltűnt.
EnglishThere's never a reprieve.
EnglishAillas seemed in no hurry to come to grips with King Casmir who, in his turn, felt grateful for the reprieve, since it allowed him better to organize his own forces.
Aillas nem sietett összecsapni Casmir királlyal, aki örült ennek a haladéknak, mivel így maradt ideje jobban megszervezni erőit.
EnglishHe had cast non-detection wards on his person and the half-sphere but knew that the spells would grant him only a few hours reprieve from magical scrying.
Elővigyázatosságból mágikus védőburkot bocsátott önmagára és a gömbre is, de tudta, hogy ez csak pár óráig védi meg a fürkésző tekintetektől.

Synonyms (English) for "reprieve":

reprieve