"reprimand" translation into Hungarian

EN

"reprimand" in Hungarian

EN reprimand
volume_up
{noun}

reprimand (also: admonition, carpeting, rating, ticking)
The reprimand made Rutledge's eyes flare a little.
Rutledge tekintete felparázslott egy pillanatra a dorgálás hallatán.
It is more than a mere reprimand, Malrador!
- Ez több, mint egy dorgálás, Malrador!
A dorgálás tehát megvolt.
reprimand (also: rating, reproof, ticking)
I'm afraid a reprimand will not be sufficient.
Attól tartok, a feddés nem elégséges.

Context sentences for "reprimand" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThree days ago I had reason to reprimand Her Highness for scamping her work.
Három nappal ezelőtt a hercegnő nem megfelelően viselkedett, amiért is megdorgáltam.
EnglishA suitable reprimand from his body, for using the elements so well, and water so much.
A teste ellenállt, hiszen olyan jól használta az elemeket, és itt mindenütt víz van.
EnglishIf I concealed unfavorable news from you, then indeed you would have cause to reprimand me.
Ha elhallgatnám felséged elől a kellemetlen híreket, minden bizonnyal megfedne érte.
EnglishThe quickest route to a reprimand was to neglect the daily billing records.
A megrováshoz vezető leggyorsabb út az, ha valaki nem törődik a napi számlázás teendőivel.
EnglishIt is the means by which murderers armour themselves against reprimand.
Eszköz, amivel a gyilkosok megvédik magukat, hogy ne kapjanak büntetést.
EnglishBut if I crack the case, Ill get by with a reprimand from the police board.
De ha kibogozom ezt az ügyet, megúszom a főnökség szemrehányásával.
EnglishShe will take the reprimand more seriously than if it came mysteriously, as if from nowhere.
- Annál jobb, mert így komolyabban veszi a büntetést, mintha a semmiből jött volna.
EnglishHe glared at the offending man and stomped over to reprimand him.
A pimasz különítményesre nézett, és magához intette, hogy leteremtse.
EnglishThat Mancuso didn't reprimand Rosselli on the spot was amazing to Ricks.
Ricks felháborítónak találta, hogy Mancuso nem szúrta le a helyszínen Rossellit a hősiessége" miatt.
English(The President interrupted the speaker to reprimand some Members who were causing a disturbance)
(Az elnök félbeszakítja a felszólalót, hogy rendre utasítson néhány zavart keltő képviselőt.)
EnglishThe reprimand was all the harsher for its soft delivery.
Bármilyen halkan is mondták ki ezt a mondatot, annál jobban szívenütötte.
EnglishI will reprimand the child later this afternoon, said Queen Sollace.
- A délután folyamán megbüntetem - mondta Sollace királyné.
EnglishNobody is venturing to reprimand or silence them.
Senki nem próbálja meg rendre utasítani vagy elhallgattatni őket.
EnglishNone of the women liked Bevier's idea at all, but my sister was the only one who dared to reprimand me about it.
Egyik nőnek sem tetszett Bevier ötlete, de a húgom volt az egyetlen, aki tettlegességhez folyamodott.
EnglishMattel declared that it made a mistake and I therefore expect the Commission to reprimand Mattel heavily.
A Mattel kijelentette, hogy hibát követett el, ezért azt várom a Bizottságtól, hogy súlyosan feddje meg ezért.
EnglishAvery could not remember such a reprimand.
Avery egyetlen ilyen megrovásra sem tudott visszaemlékezni.
EnglishIf an employee received a reprimand or a demotion or a transfer, would these be in the personnel file?
Amennyiben az alkalmazottat áthelyezik, fegyelmit kap, alacsonyabb beosztásba sorolják, nyoma van ennek az anyagában?
EnglishPlease reprimand the Member for this behaviour.
Kérem, rója meg a képviselőt ezért a viselkedéséért!
EnglishIt shall be done, and your reprimand shall be effected.
Felséged dorgálása hamarosan útnak indul.
EnglishI may not be able to fire you, Willard... but, by God, it is well within my rights to administer... physical disciplinary reprimand!
Lehet, hogy nem tudlak kirúgni, de istenemre, nagyon is jogomban áll pénzügyi kártérítést terhelni rád.