EN

reproach {noun}

volume_up
She looked at Henry with sorrow but no reproach.
Bánattal telve, de szemrehányás nélkül nézett Henryre.
It was said with only the softest note of reproach.
- Csak egészen halk szemrehányás volt a hangjában.
Not reproach, my dear wife, he said gently, concern for your safety.
- Nem szemrehányás ez, édes asszonykám - mondta gyöngéden a király -, csak aggódom a biztonságodért.

Context sentences for "reproach" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNo one could then reproach you for taking advantage of the random ways of luck.
Akkor senki sem vetheti a szemedre, hogy előnyt kovácsolsz a vakszerencséből.
EnglishHer tone was indulgent once more, but her eyes still held a slight reproach.
A hangja közben megenyhült, de a szemében még látszott egy cseppnyi rosszallás.
EnglishThe words were spoken not as a criticism of the Valeman, but almost in self-reproach.
Nem úgy mondta, mintha a völgylakót bírálná, sokkal inkább önvádként hangzott.
EnglishYou did not have a word for the Tunisians, and it is for that reason that I reproach you.
Önnek egyetlen szava sem volt a tunéziaiakhoz, és ezért szemrehányást teszek önnek.
EnglishThe Saponid who had been his guide advanced, shaking his head in reproach.
A saponid, aki eddig vezette, előrelépett, és szemrehányóan rázta a fejét.
EnglishI told you when we were wedded, I would never reproach you for barrenness.
Megmondtam neked, amikor megesküdtünk, hogy sosem teszek szemrehányást a meddőségedért.
EnglishIt is pleasant indeed to have nothing with which to reproach oneself after a death.
Megnyugtató érzés lehet, ha nem kell mulasztással vádolnunk magunkat, amikor valaki meghal.
EnglishI have nothing either to hope or fear, and nothing to reproach him with.
Nincs mit reméljek, nincs mitől féljek, őt pedig nem vádolhatom semmivel.
EnglishTonight the civet of hare is tasty, and my woodcocks are beyond reproach.
- Nagyon finomra sikerült ma este a nyúlragu, és a szalonka is kiváló.
EnglishI have said I will not reproach you with anything that is past, lady Morgaine- You do not understand.
- Megmondtam, hogy semmi elmúlt dolgot nem vetek a szemedre, Morgaine úrnő...
EnglishThe worry in her voice was clear with that answer, along with quite a bit of self-reproach.
Mrs. Foley hangjából aggodalom csendült, s mintha némi lelkifurdalás is érződött volna benne.
EnglishFilemon put on a face of moist reproach, his eyes large and round.
Filemon tágra nyílt szemmel nézett rá, és arcán a szomorú neheztelés kifejezése jelent meg.
EnglishNo, child, I did not come to reproach you, he added gently.
Nem, gyermekem, nem azért jöttem, hogy szemrehányást tegyek - tette hozzá gyöngéden.
EnglishEqually, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
Ugyanilyen módon nem lenne őszinte dolog úgy tenni, mintha Oroszország magatartása kifogástalan lenne.
EnglishEsteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure of the Egyptians.
A Messiás gyalázatát nagyobb értéknek tartotta az egyiptomiak kincseinél, mert a jutalommal is számolt.
Englishdeclared Tamurello, in mild reproach.
- Micsoda megdöbbentő gondolat! - kiáltott fel Tamurello korholó hangon.
EnglishHowever it may have been, he did not reproach Augustus.
Bárhogyan volt is, nem tett szemrehányást Augustusnak, csak ennyit mondott:
EnglishIf Arthur does not chide you, who am I to speak a word of reproach?
Ha Arthur nem hibáztat, ki vagyok én, hogy szemrehányást tegyek?
EnglishI believe that there is no reason to reproach these authorities.
Úgy vélem, hogy az említett hatóságokat nincs okunk elmarasztalni.
EnglishDo not reproach me for describing the facts as they are.
Kérem, hogy ne rójon meg engem azért, mert a valóságnak megfelelően írom le a tényeket.

Synonyms (English) for "reproach":

reproach
English
reproachfully
reproachful