"reproof" translation into Hungarian

EN

"reproof" in Hungarian

EN

reproof {noun}

volume_up

Context sentences for "reproof" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThrowing his colleague a glance of mild reproof, Poirot turned again to Tredwell.
Poirot szemrehányó pillantást vetett rá, és visszafordult Tredwellhez.
EnglishBingley, said Elizabeth, must disarm reproof.
- Az ön szerénysége, Mr. Bingley, minden bírálatot lefegyverez - jelentette ki Elizabeth.
EnglishAmberle appeared next to him, a look of reproof in her sea-green eyes.
Odajött Amberle, és rosszallóan nézett rá tengerzöld szemével.
EnglishClayton said, with a hint of reproof: Dr Rathbone's a very learned and well-known man, my dear.
Clayton hangjában burkolt rosszallással mondta: Drágám, dr. Rathbone nagytudású és jól ismert ember.
EnglishYour reproof, so well applied, I shall never forget: `had you behaved in a more gentlemanlike manner.'
Sohasem fogom elfelejteni a megérdemelt rendreutasítást: "Ha úribb módon viselkedett volna irányomban."
EnglishElaethan, the stern elf said, in shocked reproof.
- Elaethan! - állt meg a levegőben az első elf megütközve.
EnglishBut the reproof was really for myself.
Tudom, hogy már írtál az anyaházadnak leveleket rólam.
EnglishPoirot threw me a glance of reproof.
Poirot szemrehányó pillantást vetett rám.
EnglishI have no reproof for you as you stand on the Cathedral steps with your arms out to your all-knowing and all-perfect God.
Nem tudlak hibáztatni, amiért kiálltál a székesegyház lépcsőjére, és tárt karokkal kiáltottál mindenható és tökéletes istenedhez.
EnglishThe reproof had its effect.
EnglishSave only your life, said Arthur in a tone of mild reproof, and Gwydion turned on him a look of such bitterness that Gwenhwyfar was sorely distressed.
- Csak az életedet - mondta kissé szemrehányón Arthur, és Gwydion olyan keserűn nézett rá, hogy Gwenhwyfarnak a szívébe hasított.
EnglishFor, though your accusations were ill-founded, formed on mistaken premises, my behaviour to you at the time had merited the severest reproof.
Ha alaptalanok voltak is a vádjai, mert ön téves feltevésekből indult ki, az én viselkedésem viszont rászolgált a legszigorúbb megrovásra.
EnglishShe said in mild reproof, It is too cold for that, Morgaine, and you have been complaining of the cold all day; now would you turn us all into icicles?
- Ehhez hideg van, Morgaine - szólt szelíd szemrehányással -, úgyis egész nap a hidegre panaszkodsz; most jégcsappá akarsz minket fagyasztani?
EnglishMy story is also of a reproof, but of one administered by a worthy man, who lived the secular life, to a greedy religious, by a jibe as merry as admirable.
- Nekem nincs okom elhallgatnom azt a csípős feleletet, melyet egy derék világi ember adott egy fukar barátnak, bizonyos mulatságos és egyúttal dicséretes mondással.