"to reprove" translation into Hungarian

EN

"to reprove" in Hungarian

Context sentences for "to reprove" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd have no fellowship with the unfruitful works of darkness: but rather reprove them.
Ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket.
EnglishThem that sin reprove before all that the rest also may have fear.
A vétkeseket mindenki előtt ródd meg, hogy a többi is elrettenjen.
EnglishArthur, staring after him, did not speak even to reprove his lack of courtesy, but Gawaine was scowling.
Arthur csak nézett utána, még az udvariatlanságát sem tette szóvá, de Gawaine morgott.
EnglishBut I digress, a bad habit for which my archbishop has often been forced to reprove me.
De most veszem csak észre, hogy már megint elkalandoztam, pedig az érsek úr már többször is megrótt e rossz tulajdonságom miatt.
EnglishThe baby crawled across the floor and pulled at my laces and no one reproved it: one didn't in the East reprove children.
A kisbaba odakúszott, megráncigálta a cipőfűzőmet, de senki sem szidta meg érte; Keleten nem szidják meg a gyermekeket.

Synonyms (English) for "reproving":

reproving
reprovingly