"reptile" translation into Hungarian

EN

"reptile" in Hungarian

EN

reptile {noun}

volume_up
Csak egy nagy csúszómászó.
reptile
reptile (also: reptilian)
Keeton was terrified of fully waking that reptile.
Keeton rettegett, hogy az a hüllő végképp rátelepszik.
A dinosaur was a reptile as big as a choo-choo train.
= A dinoszaurusz akkora hüllő volt, mint egy füstös vonat.
Mazirian watched with pleasure as the reptile sprang upon the momentarily relaxing man, who jerked himself clear by the thickness of his skin.
Mazirian örömmel figyelte, mint veti magát a hüllő a pillanatig lazító emberre, ám Turján, sastag bőre révén, kiszakította magát.

Context sentences for "reptile" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThere we ref human features beneath, set on a body more reptile! than mammal.
Alatta emberi vonások tűntek fel, de a test, amin a fej ült, inkább hüllőre, mint emlősre hasonlított.
EnglishA reptile-quick flash of pain slithered up his thigh and chased its tail around and around in his stomach.
A fájdalom villámként cikázott végig a combjáig, de egy része elérte a gyomrát is.
EnglishAnd with them were a pair of calf-high boots of a silvery-gray substance he thought might be reptile hide.
Állt ott még egy ezüstszürke anyagból készült csizma, talán kígyóbőr lehetett.
EnglishIt doesn't mean a reptile but the turtle dove.
Itt nem munkaszerszámot kell érteni, hanem fűszerszámot, azaz fűszert.
EnglishSend out your power, Lestat, like a reptile tongue to gather in a flick the appropriate heart.
Bocsásd ki hatalmadat, Lestat, mint egy hüllőnyelvet, hogy egy szemvillanás alatt elkapja az alkalmatos szívet.
EnglishA dinosaur was a reptile as big as a choo-choo train.
= A dinoszaurusz akkora hüllő volt, mint egy füstös vonat.
EnglishKeeton was terrified of fully waking that reptile.
Keeton rettegett, hogy az a hüllő végképp rátelepszik.
EnglishFor this reptile hanging is too good!
- Az akasztás túl kíméletes halál egy ilyen szörnyeteg számára!
EnglishThe problem is, a cook has been asked to broil a reptile for the Anticans, and it looks like the Selay delegate.
Az a gond, hogy az egyik szakácsot megkérték, süssön meg az Antikaiaknak egy csúszómászót, ami úgy fest, mint az egyik Selai küldött.
EnglishWorse, the amygdala in the base of his brain, that unapologetic reptile, wished he had shot McCarthy to begin with.
Ami még rosszabb, a corpus amydaliodeum, az agy mélyén lapuló, sohasem mentegetőző hüllő azt kívánta, bár már az elején lelőtte volna McCarthyt.
EnglishMazirian watched with pleasure as the reptile sprang upon the momentarily relaxing man, who jerked himself clear by the thickness of his skin.
Mazirian örömmel figyelte, mint veti magát a hüllő a pillanatig lazító emberre, ám Turján, sastag bőre révén, kiszakította magát.
EnglishThe reptile that lived on the floor of his brain, the one in charge of self-preservation, would simply slither out of its hole in the mud and take charge of things.
Mary, ki kell innen jutnod, mondta a belső hang, a saját csúszómászója hangja, és megijedt ettől a hangtól.
EnglishThat is a big reptile.
EnglishShe had done what the reptile does when it hoists in its leathery slit of a mouth the tiny crying mouse that it will crush slowly without ever hearing that soft heartbreaking song.
Azt tette, amit a hüllő, mikor berántja pengevékony szájába a síró egérkét, akit lassan fog összemorzsolni, meg se hallva azt a cincogó, szívszorító éneket.
EnglishYou've got to get out of here, Mary, the voice in her mind — the one that belonged to her own reptile — said, and the tone of that voice frightened her.
Sokkal kiegyensúlyozottabb volt, mint amilyennek ebben a helyzetben lennie kellett volna, és az volt az érzése, hogy a józan ész bármelyik pillanatban felülkerekedhet az őrültségen.
EnglishThe dark green suit had a shine to it and appeared at first glance to be lizard or iguana or some other slimy reptile, but upon closer look it was not animal at all but polyester.
Sötét öltönye szépen csillogott, első pillantásra gyíknak, iguánának vagy valami hasonló nyálkás hüllő bőrének tűnt, de ha jobban megnézte az ember, látszott, hogy műanyag.

Synonyms (English) for "reptile":

reptile
English