"reptilian" translation into Hungarian

EN

"reptilian" in Hungarian

EN

reptilian {noun}

volume_up
reptilian (also: reptile)
One of the reptilian retainers hummed into his musical synthesizer again, sending out a loud and soothing tone that made Leia's teeth throb.
Az egyik hüllő a szájához emelte hangszerét, és magas, szinte fülsértő hangon muzsikálni kezdett.

Context sentences for "reptilian" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe came to a place where the reptilian bodies formed a near-solid mass.
Elérkezett egy helyre, ahol a hüllőtestek szinte szilárd falat alkottak.
EnglishEnormous reptilian beasts, some with naught but blades for hands.
Hatalmas, hüllőszerű szörnyetegek, némelyiküknek a keze helyén penge nőtt.
EnglishSomething reptilian slithered on four legs, whipping serpentwise into the thicher brush.
Díszesen megmunkált tőr volt, markolata aranyból készült, és egy visszataszító figurát ábrázolt.
EnglishBelow, the bodies were mostly of some kind of huge, reptilian creature wearing strange armour.
A tetemek nagy része hatalmas volt és hüllőszerű, furcsa páncélban.
EnglishThe warriors among them wore reptilian scale armor and bore wooden spears with fire-tempered tips.
A harcosok pikkelypáncélt viseltek, és fadárdát tartottak a kezükben.
EnglishA long, reptilian head, dangling from a twisted, torn neck.
Hosszú, hüllőszerű fej, mely kitekeredett, tépett nyakról lógott lefelé.
EnglishAll pale, all vaguely reptilian, but in every other regard a personal creation.
Mindannyian fakó, enyhén hüllőszerű lények voltak, de egyéb tekintetben mindegyiket egyedi kreációnak lehetett tekinteni.
EnglishA moist, reptilian worm, rising higherand higherand higher.
Egy nyálas, hüllőszerű féreg emelkedett egyre magasabbra.
EnglishThey were like the eyes of a reptilian hunter that had been around since the Mesozoic Era and knew all the tricks.
Olyan volt ez a szem, mint egy hüllőé, amely a mezozoikum óta él, és ismer már minden trükköt.
EnglishStantz's childlike eyes narrowed to reptilian slits.
Stantz gyermeki szemei résre szűkültek, mint egy hüllőé.
EnglishKirana Ti, the warrior woman from Dathomir, looked confident in her glittering red-and-green reptilian armor.
Kirana Ti, a dathomiri harcos lány úgy tett, mintha el akarná simítani a hüllőbőrből készült tunikája ráncait.
EnglishTrull saw Kaschan, the feared ancient enemies of the Edur, reptilian snouts and gleaming fangs.
Trull látott Kashan maradványokat a hüllőszerű orr és veszedelmes karmok tulajdonosai egykor az edurok ősi ellenségei voltak.
EnglishThe Emperor's reptilian eyes bored into him.
A császár a mérnökre nézett hüllőszemével.
EnglishThere was a creature between the spread legs like a stylized ape; beneath that something reptilian; beneath tható Shit!
Volt egy alak a kitárt lábak között, mely stilizált majomra emlékeztetett, alatta egy hüllőszerűség, azalatt pedig...
EnglishOne of the reptilian retainers hummed into his musical synthesizer again, sending out a loud and soothing tone that made Leia's teeth throb.
Az egyik hüllő a szájához emelte hangszerét, és magas, szinte fülsértő hangon muzsikálni kezdett.
EnglishIt's part of what we call the reptilian core of the brain, associated with wanting, with motivation, with focus and with craving.
Része annak, amit agytörzsnek hívunk, összefüggésben az akarattal és motivációval, a fókusszal és a sóvárgással.
EnglishNot reptilian, feathered.
EnglishOn the other hand, this was an age when some people pierced their tongues with studs and even had the tips of their tongues split for a reptilian effect.
Az emberek szívesen tűztek ékszert akár a nyelvükbe is, sőt egyesek kettéhasíttatták a végét, hogy úgy nézzen ki, mint egy kígyóé.
EnglishHis shoulders are rounded from much study, and his face protrudes forward, and is forever slowly oscillating from side to side in a curiously reptilian fashion.
A háta meggörbült egy kicsit a sok tanulástól, a feje lóg, lassan, szüntelenül mozog jobbra-balra, akár a hüllőké, Összehúzott szemmel, kíváncsin nézett rám.

Synonyms (English) for "reptilian":

reptilian
English