EN

republican {noun}

volume_up
Modern Greece has a republican structure based on the constitution of 1975.
Az újkori Görögország államberendezkedése köztársasági alapon nyugszik, összhangban az 1975-ös alkotmánnyal.
The Provisional Wing of the Irish Republican Army was as ruthless as any terrorist organization in the world.
Az ír köztársasági hadsereg ideiglenes szárnya a világ egyik legkegyetlenebb terrorszervezete.
Either we must return to the republican form of government or we must continue with the monarchy.
Vagy vissza kell térnünk a köztársasági kormányformához, vagy folytatnunk kell a monarchiát.
For I was a better Republican than any of them.
Mert én jobb köztársaságpárti voltam bármelyiküknél.
We Spaniards are well aware of this, since so many of us, as Republican exiles, were taken in by Mexico, France and other countries.
Mi, spanyolok, nagyon is tudatában vagyunk ennek, hiszen köztársaságpárti száműzöttként oly sokakat fogadtak be közülünk Mexikóban, Franciaországban és más országokban.
I was hoping you were a good Republican, he said, still looking through the window at the sea.
Azt reméltem, hogy jó republikánus mondta, és meredten nézte a tengert.
Guess who contributes the most money to Republican congressional candidates?
Mit gondol, kik támogatják a legtöbb pénzzel a republikánus képviselőjelölteket?
Fat old Republican with a good Rodney Youngblood imitashun?
Dagadt öreg republikánus, aki egy jó Rodney Youngblood-imitáció.

Context sentences for "republican" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishGuess who contributes the most money to Republican congressional candidates?
Mit gondol, kik támogatják a legtöbb pénzzel a republikánus képviselőjelölteket?
EnglishHe's not only a good Baptist, he's on the Republican State Committee.
Nemcsak jó baptista őkelme, hanem a Republikánusok Állami Tanácsának is tagja.
EnglishHe began dabbling in local Republican politics, a lonely hobby, and learned to play the game.
Belekóstolt a helyi republikánus politikába, és megtanulta a játékszabályokat.
EnglishRepublican leaders had begged the future president to reconsider his choice for a running mate.
A republikánus vezetők könyörögtek az elnöknek, válasszon maga mellé új alelnököt.
EnglishMinnie's a damn Christian scientist or republican or something and wont take one.
Minnie valami nyavalyás szektának a tagja, illetve republikánus vagy valami hasonló, nem akar inni.
EnglishJumped parties to become a Republican and made himself indispensable to Eisenhower.
Aztán pártot váltott, republikánus lett belőle, és pótolhatatlanná tette magát Eisenhower számára.
EnglishI was hoping you were a good Republican, he said, still looking through the window at the sea.
Azt reméltem, hogy jó republikánus mondta, és meredten nézte a tengert.
EnglishThe USA, with its new Republican majority in the House, will not buy Cap and Trade.
Az USA új republikánus többségével nem lesz vevő a fix összkvótás kibocsátáskereskedelmi rendszerre.
EnglishName one thing the Republican party has done for black people.
Nevezz meg akár csak egy dolgot is amit a Republikánus párt valaha is tett a feketékért.
EnglishJunior Democratic senators threatening a senior Republican senator?
Fiatal demokrata szenátorok fenyegetnek egy meglett republikánust?
EnglishJohn Mitchell had personally controlled a secret Republican fund.
...John Mitchell személyesen kezelt egy titkos republikánus alapot.
EnglishEither we must return to the republican form of government or we must continue with the monarchy.
Vagy vissza kell térnünk a köztársasági kormányformához, vagy folytatnunk kell a monarchiát.
EnglishThat means eight of the nine will be Republican choices.
Ez pedig azt jelenti, hogy a kilencből nyolcat republikánusok választottak.
EnglishModern Greece has a republican structure based on the constitution of 1975.
Az újkori Görögország államberendezkedése köztársasági alapon nyugszik, összhangban az 1975-ös alkotmánnyal.
EnglishFat old Republican with a good Rodney Youngblood imitashun?
Dagadt öreg republikánus, aki egy jó Rodney Youngblood-imitáció.
EnglishOne is White and Blazevich, a very old, powerful, rich Republican firm with four hundred lawyers.
Az egyik a White és Blazevich, nagyon régi, nagy hatalmú, gazdag, republikánus cég négyszáz ügyvéddel.
EnglishWhat kind of self-respecting black man would run as a Republican?
Milyen önsajnáló fekete az, aki republikánus-ként indul?
EnglishSeven of the nine had been appointed by Republican Presidents.
A kilenc bíróból hetet republikánus elnök jelölt a posztra.
EnglishIt doesn't mean that if you are a Republican that I'm trying to convince you to be a Democrat.
Ez nem azt jelenti, hogy ha maga republikánus, akkor én most megpróbálom meggyőzni, hogy legyen demokrata.
EnglishThe Provisional Wing of the Irish Republican Army was as ruthless as any terrorist organization in the world.
Az ír köztársasági hadsereg ideiglenes szárnya a világ egyik legkegyetlenebb terrorszervezete.