EN

repulsive {adjective}

volume_up
It was a repulsive thing, too heavy for its size, and warm.
Undorító volt, méretéhez képest túl nehéz, ráadásul meleg.
Hot, repulsive, thick and heavy, steaming, pungent, salty, bitter.
Forró, undorító, sűrű, gőzölgő, bűzlő, sós.
Ez is a fejről készült, s nem volt kevésbé undorító.
Its shell was soft, hot and damp beneath his hand, its peristaltic motion repulsive.
A páncélja lágy volt a kezében, forró és nedves, féregmozgása visszataszító.
Monsieur Arouet would be far less repulsive if...
Monsieur Arouet talán nem is lenne olyan visszataszító, ha...
You see, I believe death should be repulsive...
Látod, hiszem, hogy a halál lehet visszataszító.
I was glad Pyle had not seen him: the man might have lent his own features to Pyle's imaginary old colonialist who was repulsive enough without him.
Örültem, hogy Pyle nem találkozott vele, ki tudja, még az ő alakjába öltöztette volna a képzeletbeli öreg gyarmatosító-ját, aki pedig enélkül is már épp eléggé ellenszenves volt.
repulsive

Context sentences for "repulsive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIts shell was soft, hot and damp beneath his hand, its peristaltic motion repulsive.
A páncélja lágy volt a kezében, forró és nedves, féregmozgása visszataszító.
English' Repulsive is barely adequate for what I feel for your precious Culture, Gurgeh.
Az ellenszenvesség kevéssé fejezi ki, amit az ön drágalátos Kultúrája iránt érzek, Gurgeh.
EnglishThere was something outrageous and repulsive in that despair suddenly.
Hirtelen felháborítónak és visszataszítónak láttam ezt a fajta kétségbeesést.
EnglishHe had become so repulsive, that passing his hand over his face, he felt his own hideousness.
Paphnutius oly csúf lett, hogy amint végighúzta kezét az arcán, megérezte rútságát.
EnglishHe had seen the brown-stained cups in the fender and the repulsive common sink downstairs.
Látta a tűzhelyen a barna foltos csészéket, és odalent a közös mosogatót.
EnglishRobertson's flabby chest and sagging belly were mottled, dark, and repulsive.
Robertson petyhüdt mellkasán és hasán hullafoltok jelentek meg, bőre sötét és visszataszító volt.
EnglishYou don't think a young girl could ever like... a repulsive little scab like you, do you?
Csak nem képzeled, hogy egy fiatal lány valaha is beleszeret egy ilyen undorító kis törpébe?
EnglishThe consequences of the Communist regime's crimes are a repulsive scar on the face of Europe.
A kommunista rezsim bűneinek következményei undorító sebként éktelenkednek Európa arcán.
EnglishSo faint it might have been a rat in the dark, creeping along the boards with its tiny repulsive feet.
Olyan halk volt, lehetett patkány is, amely undok lábacskáin iszkol a sötétben.
EnglishNewcomers with different language or habits and posture would seem repulsive.
Ám ha kudarcot vallottak, a csoport kivetette őket magából.
EnglishBut as the travelers saw her more clearly, she became even more repulsive.
Minél tovább nézték az utazók, annál visszataszítóbb lett.
EnglishOn the first night it had seemed unreal, and faintly repulsive.
Az első éjszakán valószínűtlennek, kissé visszataszítónak látszott.
EnglishI find it utterly repulsive, said Mrs. Carpenter at last.
Végtelenül visszataszítónak találom szólalt meg végül Mrs. Carpenter.
EnglishI find most of the human race extraordinarily repulsive.
Az emberi faj legtöbb képviselőjét felettébb visszataszítónak tartom.
EnglishThe idea of treating fins as clients were usually treated in the galaxy was repulsive.
Az a gondolat, hogy kliensként bánjanak a finekkel, határtalanul taszította legjobb barátja, Akki ugyanis fin volt.
EnglishI find the idea cold-blooded and repulsive, Lawrence said.
Az egyetlen mód, hogy megtudjuk, ha megkérdezzük őőt mondta.
EnglishFor me, there was something inherently repulsive in the gigantic royal palace with its eunuchs and its slaves.
Ösztönösen taszított valamiért a gigászi palota, amelyben heréltek és rabszolgák nyüzsögtek.
EnglishIt was a repulsive thing, too heavy for its size, and warm.
Undorító volt, méretéhez képest túl nehéz, ráadásul meleg.
EnglishPeople apparently get a kick from shooting polar bears for fun, which I find truly repulsive.
Az embereket láthatóan feldobja a jegesmedvék kedvtelésből történő öldösése, amit egészen visszataszítónak találok.
EnglishMonsieur Arouet would be far less repulsive if...
Monsieur Arouet talán nem is lenne olyan visszataszító, ha...