"reputable" translation into Hungarian

EN

"reputable" in Hungarian

EN reputable
volume_up
{adjective}

reputable (also: respectable)
I would have to know in particular whether it had a capable and reputable management.
Különösen azt kellene tudnom, hogy hozzáértő és hírű vezetése van-e.
Taylor hírű érmekereskedő.
However, we cannot allow major and reputable companies which put safety first to collapse.
De azt nem engedhetjük meg, hogy nagy és hírű vállalatok menjenek csődbe, amelyek a biztonságot helyezik előtérbe.

Context sentences for "reputable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere's no reason why he shouldn't take one-if he's a reputable businessman, that is.
Nem lehet oka, hogy a csekket el ne fogadja, ha tisztességes kereskedő.
EnglishYoung George was in a solicitor's office - not a very reputable firm.
George, a fia, ügyvédi irodában dolgozott, de nem éppen a legjobb hírűben.
EnglishBe allowed up by our reputable doctor just in time to go to the Conference.
A mi híres orvosunk kellő időben meg fogja engedni, hogy felkelj és részt vegyél a konferencián.
EnglishThis would benefit both consumers and reputable businesses alike.
Ez a fogyasztóknak és a tisztességes vállalkozásoknak egyformán kedvezne.
EnglishI don't see how a reputable surgeon could know anything about it.
Nem értem, hogy egy elismert sebész, hogyan tudna bármit is az ügyről.
EnglishWe should merely report on what reputable parties have said about it.
Pusztán csak idézhetjük azt, amit ismert, érdekelt felek mondtak.
EnglishA very reputable firm of London solicitors acted for the Canadian executors.
Egy tekintélyes londoni ügyvédi iroda intézte az örökösödési ügyet a kanadai végrehajtók megbízásából.
EnglishI've also arranged for you to have a reputable publisher from now on.
Azt is elintéztem, hogy mostantól fogva jó nevű kiadója legyen.
EnglishBillingsley, Horsethorpe & Walters were what one might describe as Rex Fortescue's reputable solicitors.
A Billingsby, Horsethorpe & Walters cég, mondhatni, Rex Fortescue tisztes ügyeit kezelte.
EnglishFor his less reputable dealings he had employed several different and slightly less scrupulous firms.
Kétesebb manipulációit különféle, kevésbé aggályos cégekre bízta.
EnglishBut if you are curious about these matters, there is another, more reputable source you can ask.
De ha érdekelnek ezek a dolgok, akkor létezik egy nálam sokkal megbízhatóbb forrás, amelyből megismerheted a válaszokat.
EnglishThose doctors were all good, reputable men.
Pedig azok az orvosok is kiváló, jónevű szakemberek voltak.
EnglishEven in the case of reputable airlines, delays are constantly being experienced supposedly for technical reasons.
Még a jóhírű légitársaságok esetében is a feltehetően technikai eredetű késések folyamatosan előfordulnak.
EnglishI never thought I'd see the day when two such reputable mischief makers... douse their drawers at the sight of a mall security guard.
Nem hittem volna, hogy eccer még a két bajkeverő bepisál egy eccerű biztonsági őr miatt!
EnglishHer doctor was a reputable psychiatrist.
A nő orvosa köztiszteletben álló pszichiáter.
EnglishGreenpeace is a reputable organization.
A Greenpeace tiszteletreméltó szervezet.
EnglishMost of the fee from the last run had gone into Cog's coffers, paying for their deaths, and there was not enough left to hire reputable talent.
A legutóbbi vadászatért kapott pénz nagy részét felemésztette Cog akciója, amikor Nekóék a saját halálukért fizettek.
EnglishWe all know that it is a prerequisite for incorruptibility, for reputable work by the police, that they must be well paid.
Mindnyájan tudjuk, hogy a rendőrség megvesztegethetetlenségének, tisztességes munkájának az egyik előfeltétele, hogy jól meg kell fizetni őket.
EnglishThe CNIL is a reputable body.
EnglishI'm not merely polishing my ego when I say that I'm the most reputable and reliable dealer in occult literature in this country.
Nem csupán magamnak hízelgek, amikor azt mondom, hogy én vagyok a legbecsültebb és legmegbízhatóbb okkultista könyvkereskedő az egész országban.