"reputed" translation into Hungarian

EN

"reputed" in Hungarian

EN reputed
volume_up
{adjective}

reputed (also: likely, assumable)
reputed (also: celebrated, famed, hot, illustrious)
volume_up
híres {adj.}
The European Union's economy is reputed to be the greatest economic power in the world.
Az Európai Unió gazdasága arról híres, hogy a világ legnagyobb gazdasági hatalma.
A certain reputed mound containing ancient remains at a spot near the sea shore in Kuwait had long excited his curiosity.
Egy bizonyos híres hegyecske, mely ősi leletet tartalmaz Kuwaitban a tengerparthoz közel, már régóta felkeltette kíváncsiságát.
reputed

Context sentences for "reputed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe court of Elenia is reputed to be exquisitely courteous and totally depraved.
Az eléniai udvar állítólag nagyon kifinomult, és ugyanakkor a velejéig romlott.
EnglishNow it is not written only for him that it was reputed to him unto justice,
De nemcsak miatta van megírva, hogy megigazulására szolgált, hanem miattunk is.
EnglishThe one who's reputed to have cured the king's brother of some mysterious ailment?
Akiről azt állítják, hogy kigyógyította a király testvérét egy titokzatos betegségből?
EnglishAs it is written: Abraham believed God: and it was reputed to him unto justice.
Ugyanaz történik, mint Ábrahám esetében: "Hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált."
EnglishHis temper, it was reputed, was the same length as his body and beard.
Türelme, mint híre járta, ugyanolyan kurta volt, mint a termete és a szakálla.
EnglishThe count's serfs have been running away, though, and he's not reputed to be a hard master.
A gróf szolgái már elmenekültek, pedig nem áll kemény kezű hűbérúr hírében.
EnglishAs well, the foreman of the maintenance crew was reputed to have a cocaine addiction.
A karbantartó csoport vezetője pedig beteges kokainfogyasztó volt.
English'I'm very sorry if it bothers you, but then, I'm Thalesian We're widely reputed to be barbarians.'
Nagyon sajnálom, ha ezzel kellemetlenséget okoztam önnek, de mégiscsak thalesiai vagyok.
EnglishSo lived, so died Ser Cepperello da Prato, and came to be reputed a saint, as you have heard.
Hát így élt és halt meg a Pratóból való Ser Ciappelletto, s miként hallottátok, szent lett belőle.
EnglishIt was reputed to be the hardest school in the Corps.
Még egyszer vissza az iskolába, hogy kiderítsék, szót tudnak-e érteni az emberekkel.
EnglishSt Valentine himself is reputed to have been a sufferer from epilepsy.
Szent Valentin állítólag maga is epilepsziában szenvedett.
EnglishBesides, the head of SIS was reputed to be extremely close to some of the men at the Very Top.
S amellett a SIS főnökéről az a hír járta, hogy rendkívül jó viszonyban van a legmagasabb körökkel.
English'The God of the Elenes is reputed to be all-powerful,' she said.
Az elének istene állítólag korlátlan hatalommal rendelkezik.
EnglishFor we say that unto Abraham faith was reputed to justice.
Ezt mondjuk ugyanis: Ábrahámnak a hite szolgált megigazulására.
EnglishAnd he was reputed, though none dared mention it, to have certain private reservations about dogma.
Úgy hírlett, bár ezt senki sem merte kimondani, hogy vannak bizonyos személyes fenntartásai a dogmáról.
EnglishThey're reputed to be experts in obscure ailments.''
Azt beszélik, a legkülönösebb betegségeket is képesek gyógyítani.
EnglishBut his lanky legs promised a great cross-country stride, and he was reputed to be a dead shot.
Hórihorgas alakja, hosszú lábai azonban ígéretes terepjáró képességeket sejttettek, azonkívül remek lövő hírében állt.
EnglishBesides, Martel's in Cammoria - or at least he's reputed to be- and he and I have a few things to discuss.'
Ráadásul Martel is Cammoriában van vagy legalábbis úgy hírlik , és szeretnék egy kicsit elbeszélgetni vele.
EnglishHe was reputed to be over two feet long, wily as a weasel, strong as a stoat, tough as nails.
Akkorának híresztelte a horgásztársadalom, mint a két karom, s fürgének, mint az evetkét, szívósnak, mint a hölgymenyétet.
EnglishIts work shows that the EU is closer to Europeans than it is reputed to be, listening as it does to criticism.
Munkája megmutatja, hogy az Unió közelebb van az európaiakhoz, mint azt állítják róla, mivel odafigyel a kritikára.