"requisite" translation into Hungarian

EN

"requisite" in Hungarian

EN requisite
volume_up
{adjective}

requisite (also: accompanying, inherent, attendant)
requisite (also: necessary, needful)
Whereas it is necessary to take the requisite measures for implementation of these Decisions;
mivel meg kell tenni az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket,
Have the requisite measures since been taken in response to the objections raised by the Commission?
Megszülettek-e azóta a Bizottság kifogásai nyomán szükséges válaszlépések?
David had laid out for me all the requisite toys--combs, brushes, scissors.
Dávid kikészítette a szükséges felszerelést: fésűket, keféket, ollókat.
requisite
requisite
requisite
requisite
requisite

Synonyms (English) for "requisite":

requisite

Context sentences for "requisite" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, here were two men known to have been in the shop at the requisite time of day.
Nos, két emberről tudjuk, hogy a kérdéses időpontban bent jártak a boltban.
EnglishI stand here, in any case, with the requisite sense of irony.
Mindazonáltal itt állok, és megvan bennem a helyzet megkövetelte humorérzék.
EnglishClark waited the requisite four or five minutes before following.
Clark kivárta a megkövetelt négy-öt percet, s csak azután követte.
EnglishThe Member States must take all the requisite steps to protect and safeguard cultural heritage.
A tagállamok kötelessége, hogy a kulturális örökségek védelméhez elengedhetetlen lépéseket megtegyék.
EnglishAnd all the requisite good works are recommended.
Mellette nem felejti el felhívni a figyelmet a jó cselekedet fontosságára.
EnglishLittle real marble, plastered columns, but so many well-executed murals full of the requisite happy nymphs.
Kevés igazi márvány, vakolt oszlopok, de rengeteg ügyes falfestmény, a kötelező boldog nimfákkal.
EnglishI made the requisite call to see to their care.
Telefonáltam, elmondtam a megdöbbent recepciósnak, mit fedeztem fel.
EnglishI need to make a cash withdrawal, he said, after the requisite small talk, but I dont have my chequebook with me.
- Szükségem lenne némi készpénzre - mondta a kötelező udvarias fecsegés után -, de nincs nálam a csekkfüzetem.
EnglishComprehension is not a requisite of cooperation.
-A megértés nem feltétele az együttműködésnek.
EnglishThe investigation of these massacres is therefore already a part, and a very clear pre-requisite, of any settlement.
Ezeknek a tömegmészárlásoknak a kivizsgálása tehát immáron a rendezésnek része és nagyon egyértelmű előfeltétele is.
EnglishSo a requisite divorce mechanism...
Szóval egy alkalmas válási mechanizmus kidolgozása...
EnglishNo, people like him most often do not appear in literature, because novelists lack the requisite imagination.
Kevés irodalmi műben találni hozzá hasonló alakokat, egész egyszerűen azért, mert az írók nem tudják kitalálni maguknak őket.
EnglishAfter the requi­site fifteen minutes, one of Yefremov's people crossed the street and re­trieved the case from the bench.
Az előírás szerinti tizenöt perc elteltével Jefremov egyik embere átkelt az úttesten, és kivette a tokot a pad alól.
EnglishIt is also necessary to secure the requisite resources to ensure proper implementation of Community legislation.
Fontos továbbá a megfelelő források biztosítása, hogy megbizonyosodjunk arról, valóban megvalósítják a közösségi szabályokat.
EnglishIt is right to stress that an energy supply is a vital pre-requisite for participation in economic and social life.
Helyénvaló hangsúlyozni, hogy az energiaellátás a gazdasági és a társadalmi életben való részvétel egyik létfontosságú előfeltétele.
EnglishAnd even for that mad old man, that doddering fool, was murder not the first requisite of his vision?
És még az az őrült vénember, az a szenilis bolond, az is ösztönösen a gyilkosságot tekintette az első lépésnek a látomás megvalósításához vezető úton!
EnglishBut on the long drive back to the Motherhouse, I realized that, try as I might I could not plunge myself into the requisite state of guilt.
Ám a hosszú visszaúton az anyaházba rájöttem, hogy akárhogy erőlködjek, nem tudom kellő bűntudatba taszítani magamat.
EnglishIf we want growth and employment, therefore, we must have the requisite infrastructure and decent transport systems.
Ha tehát növekedést és foglalkoztatást akarunk, akkor egy megfelelő infrastruktúrára és tisztességes közlekedési csatlakozásra van szükségünk.
EnglishThe requisite candles burned.
EnglishThe Union is open to any European state that wants to join and meets the requisite criteria such as democracy and human rights.
Az unió nyitott bármely olyan európai állam belépésére, amely ezt kéri, és teljesíti a feltételeket, például a demokrácia és az emberi jogok területén.