"to rescind" translation into Hungarian

EN

"to rescind" in Hungarian

Context sentences for "to rescind" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo, you D.C. people can either send me the tools or rescind the missions.
Úgyhogy vagy küldjenek nekünk bombákat onnan D.C-ből, vagy vonják vissza a parancsaikat.
Englishto rescind the law, in force in one EU Member State, that introduces the notion of collective guilt,
szűntessék meg az egyik EU tagállamban hatályban lévő, kollektív bűnösség fogalmát bevezető törvényt,
EnglishThey have been requested to rescind this decision immediately.
Arra kérték őket, hogy azonnal vonják vissza döntésüket.
EnglishBut I've signed a custody order, and I will not rescind it while we wait for a hearing.
- Én azonban aláírtam az őrizetbevételre vonatkozó utasítást, és nem fogom visszavonni, amíg a meghallgatásra várunk.
EnglishThis single regulation will rescind 50 existing directives and, wherever possible, replace them by international rules.
Ez a rendelet egymaga vált fel 50 hatályos irányelvet és léptet helyükbe lehetőség szerint nemzetközi szabályokat.
EnglishWe want both the city Xounges and the titular rule of North Ulfland, that we may rescind the treaty with Dahaut.
Igényt tartunk mind Xounges városára, mind Észak-Ulfland uralkodói titulusára, hogy felbonthassuk a szerződést Dahauttal.
EnglishWhat Halifax said made perfect and compassionate sense, and there was nothing he was prepared to do to make him rescind it.
Amit Halifax mondott, azzal tökéletesen egyet lehetett érteni, és Marty nem készült fel, hogy ezzel szembeszálljon.
EnglishHowever, what we are doing here is to rescind normal parliamentary procedure in the case of six different legislative procedures.
Mi itt azonban hat különböző jogalkotási eljárás esetében hatályon kívül helyezzük a szokásos parlamenti eljárást.
EnglishThat is why Ethiopia must rescind the proclamation on the registration and regularisation of civil organisations and charitable institutions.
Ezért kell Etiópiának visszavonnia a civil szervezetek és karitatív intézmények bejegyzéséről és szabályozásáról szóló nyilatkozatot.