"rescuer" translation into Hungarian

EN

"rescuer" in Hungarian

EN

rescuer {noun}

volume_up
Panamon Creel, the kind rescuer! he mocked bitterly.
Panamon Creel, a derék megmentő! szólalt meg keserű gúnnyal.
It might be a new custom: the rescuer conceals data, so that an impoverished rescuee need not be embarrassed.
Talán új szokás lehetett: a megmentő eltitkolja az adatait, nehogy zavarba hozza az anyagilag tönkrement megmentettet.
Kérlek, nemes megmentő.

Synonyms (English) for "rescuer":

rescuer

Context sentences for "rescuer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFu-riously Baerithryn blinked them away and stared up into the face of his rescuer.
Braer dühösen kipislogta őket és felnézett, hogy lássa ki mentette meg.
EnglishA rescuer should have no way of knowing that I had been on an island.
A megmentőimnek nem szabadna megtudniuk, hogy eddig egy szigeten voltam.
EnglishFor answer, the rescuer reached into an inside pocket, produced a card, and flicked it open.
A másik felelet helyett a belsőő zsebébe nyúlt, előőhúzott egy igazolványt és kinyitotta.
EnglishHer rescuer was staring at her with a very odd expression on his face.
Megmentője eléggé furcsa arckifejezéssel bámult Victoriára.
EnglishIt was an heroic dream, a dream of burning timbers in which he played the part of the gallant rescuer.
Hősies álom volt, lángban állt egy faház, és Bill volt az életmentő.
EnglishBut Shea's rescuer was too quick to be caught off guard.
Ám Shea megmentője túlságosan gyors volt ahhoz, hogy meglephessék.
EnglishOr who but a man as depraved as Piso would not have rewarded his rescuer with lifelong gratitude and devotion?
Pison kívül mindenki élethossziglan hálával és hűséggel viseltetett volna megmentője iránt.
EnglishA civil being must be able to name his rescuer.
Egy tisztességtudó polgárnak tudnia kell a megmentője nevét.
EnglishBalinor nodded and looked about for some sign of the rescuer.
Balinor bólintott, és a megmentőt kereste.
EnglishSeconds later, the canvas parted again, and the Elven King passed through and hunched down beside his rescuer.
Másodpercekkel később a vászon ismét szétnyílt, kimászott rajta az elf király, és leguggolt megmentője mellé.
EnglishThe scarlet rescuer was forced to turn and fight, the short knife held in one hand as he faced a dozen attackers.
Shea skarlátruhás megmentőjének a harcot egyetlen kurta késsel kellett állnia tucatnyi támadójával szemben.
EnglishI did not want a rescuer to find Carlos Wu's 'doc.
Nem akartam, hogy megtalálják Carlos Wu dokiját.
EnglishFrom the rear the KGB agent stepped past the stewardess, gun still at the ready, and approached the rescuer.
A hátsó sorok felőől a KGB-ügynök, fegyverét készenlétben tartva, elhaladt a légikisasszony mellett, és odalépett a megmentőőhöz.
EnglishThe woman they'd come so close to killing had taken fire from her rescuer, and was struggling free of her assassins' grip.
Az asszony, akit kis híján sikerült megölniük, erőt merített megszabadítója indulatából, és kitört a Lix öleléséből.
EnglishThank you, Candy said to her rescuer.
Köszönöm mondta Cuki a megmentőjének.
EnglishKlayus looked at his rescuer.
EnglishI'll be your rescuer today.
EnglishEven without seeing the face of the rescuer, he could guess from the rough voice and the severed limb that it would be wise to do as he was told.
Rá se nézett megmentője arcára, a nyers hangból és a nyomorék karból arra következtetett, hogy okosabb lesz megtennie, amire utasítják.
EnglishTHE BUCKLE SHALL ALSO BE LOCATED IN SUCH A POSITION THAT IT IS READILY ACCESSIBLE TO A RESCUER NEEDING TO RELEASE THE WEARER IN AN EMERGENCY .
A csatot úgy kell elhelyezni, hogy a mentést végző személy számára könnyen megközelíthető legyen, ha vészhelyzet esetén használóját ki akarja szabadítani.
EnglishShea watched in astonishment at the edge of the trees as the huge figure approached Shea's rescuer, somewhat in the manner of a faithful dog seeking its master's approval.
Shea a fák közül hüledezve figyelte, amint az óriás odamegy az ő megmentőjéhez, kissé úgy, mint hű eb a gazdájához némi simogatásért.