"research" translation into Hungarian

EN

"research" in Hungarian

EN

research {noun}

volume_up
These will be delivered by research and innovation in energy technologies.
Ezek forrása az energiatechnológiák terén megvalósuló kutatás és innováció lesz.
They also need to stress the importance of breakthrough-oriented research.
Ugyancsak hangsúlyozniuk kell az áttörésközpontú kutatás fontosságát.
Joint research at EU level is designed to complement national research programmes.
Az EU-szintű közös kutatás célja a nemzeti kutatási programok kiegészítése.

Synonyms (English) for "research":

research

Context sentences for "research" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is a need for research, in particular, into ways of limiting forest fires.
Szükség van kutatásokra, különösen az erdőtüzek korlátozásának módjait illetően.
English'On a research trip, Priscilla saw Mithraic statues in caves near those cities.'
- Priscilla egy útja során Mithrasz-szobrokat látott a környékbeli barlangokban.
EnglishI believe it is important that we concentrate on research into bee populations.
Úgy vélem, fontos, hogy figyelmünket a méhpopulációk kutatására összpontosítsuk.
EnglishIn 2007, 1.84% of the European Union's GNP was spent on research and innovation.
2007-ben az Európai Unió GNP-jének 1,84%-át fordították kutatásra és innovációra.
EnglishDetermine your habits and interests on an anonymous basis for research purposes.
Névtelenül behatárolja az Ön szokásait és érdeklődési körét kutatások céljából.
EnglishIn 2009, there will be a regular publication on the research statistics on women.
2009-ben rendszeresen közzéteszik majd a nőkre vonatkozó kutatási statisztikákat.
EnglishThe long-term costs are set to soar and there is still a lot of research to do.
A hosszú távú költségek már szárnyalnak, de még rengeteg kutatást kell elvégezni.
EnglishOne of our main targets is to increase the number of women in key research posts.
Egyik fő célunk a nők számának növelése a kulcsfontosságú kutatási pozíciókban.
EnglishFirst of all, we must intensify research, as I already said in my introduction.
Először is erősítenünk kell a kutatást, mint ezt már a bevezetőben is mondtam.
EnglishWe insisted on advanced research and a programme financed at the European level.
Ragaszkodtunk a fejlett kutatáshoz és ez európai szinten finanszírozott programhoz.
EnglishThat complex at Kavaznya could easily be the culmination of all that research.
Könnyen lehet, hogy az a komplexum Kavaznyában ennek a kutatásnak a betetőzése.
EnglishThe entire top floor of the Guild building was devoted to laboratory research.
A rendőrségi épülettömb teljes felső szintjét a kutatólaboratórium foglalta el.
EnglishSo, multi-touch interaction research is a very active field right now in HCI.
A multi-touch kezelés kutatása egy nagyon mozgalmas terület mostanság az HCI-ban.
EnglishI would like to see more money for research but there is no bottomless bank account.
Örülnék, ha még több pénz jutna kutatásra, de feneketlen bankszámla nem létezik.
EnglishThis building is a choice location for an EIT and for a European Research Council.
Ez az épület remek helyszín lenne az EITI-nek és az Európai Kutatási Tanácsnak is.
EnglishThe scientific independence of statistical research in Europe must be ensured.
A statisztikai kutatások tudományos függetlenségét biztosítani kell Európában.
EnglishFifthly: development of research and development centres in the area of the economy.
Ötödször: kutatási és fejlesztési központok létrehozásával a gazdaság területén.
EnglishThey rely on the research in human and social sciences where many women work.
A humán- és társadalomtudományi kutatásokra támaszkodnak, ahol sok nő dolgozik.
EnglishWe are talking about not only research itself but also the subsequent implementation.
Nem csak magáról a kutatásról beszélünk, hanem az azt követő megvalósításról is.
EnglishBut we have a full-scale model in storage at the NASA Langley Research Center.
De van egy igazi méretű modell is raktáron a NASA Langley Kutatóközpontjában.