EN

to resemble [resembled|resembled] {verb}

volume_up
Twenty-three women who vaguely resemble Katherine, Joshua said.
Huszonhárom nő, aki távolról hasonlít Katherine-re - jegyezte meg Joshua.
They resemble a victory statement of routed armies everywhere.
A vesztes hadseregek győzelmi jelentéseihez hasonlít.
He had hoped, I think, that Mr George might resemble Mr Mortimer.
Azt hiszem, azt remélte, hogy George úr hasonlít Mortimer úrra.

Context sentences for "to resemble" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLook also at the Euro Emergency Fund, which is beginning to resemble a Ponzi scheme.
Nézzük meg az uniós Sürgősségi Alapot, amely kezd egy Ponzi-rendszerre hasonlítani.
EnglishBut I do know that no two of Father's portraits of her resemble each other in the least.
Csak annyit tudok, hogy apámnak róla készített arcképei közt nincsen két egyforma.
EnglishHe couldn't have been more than twenty- five, and did not resemble Ryan's family.
Legföljebb huszonöt éves lehetett, és nem hasonlított Ryan családjára.
EnglishSince the actions far more resemble propaganda than dialogue I oppose them.
Ellenzem a lépéseket, mivel sokkal inkább hasonlítanak propagandához, mint párbeszédhez.
EnglishHe said therefore: To what is the kingdom of God like, and whereunto shall I resemble it?
S elkezdte beszédét: "Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok."
EnglishThe alibis resemble each other every time, even though they are not exactly the same.
Az alibik is mindig hasonlítanak egymásra, ha nem is pontosan azonosak.
EnglishI ve known one or two like him - wonderful how certain types resemble each other.
Bizonyos típusú emberek ugyanis nagyon hasonlítanak egymáshoz.
EnglishThe images we have seen resemble slightly blurred black and white photographs of naked bodies.
A kapott képeken fekete-fehér, enyhén elmosódott meztelen testek láthatóak.
EnglishThe drawing didn't resemble Belbo, but Belbo resembled the drawing.
A rendőrség fantomképet készíttetett, íme, kedves nézőink, a fantomkép.
EnglishTwenty-three women who vaguely resemble Katherine, Joshua said.
Huszonhárom nő, aki távolról hasonlít Katherine-re - jegyezte meg Joshua.
EnglishThe old joke: How do crisis-managers resemble mushrooms?
Jacknek a régi vicc jutott eszébe: miért olyan a válságmenedzser, mint a gomba?
EnglishPiebald skin, grey and black, making her hard face resemble a war-mask.
Szürke-fekete foltos bőr arca olyan volt, akár egy harci maszk.
EnglishYes, although the pattern on that bell-hilt has been shaped to resemble links of chain.
Igen, de ezen a markolaton a csavart minta láncra emlékeztet.
EnglishI would hate to see you even seem to resemble such emotional masochists.'
Nem szeretném, ha az efféle lelki szegényekhez hasonlítanál.
English'I've made you resemble a pure Styric strain,' she told them.
Zemochban ez a külső nagyon gyakori, és valahogy nekem is kényelmesebb.
EnglishHe had hoped, I think, that Mr George might resemble Mr Mortimer.
Azt hiszem, azt remélte, hogy George úr hasonlít Mortimer úrra.
EnglishNow I remember only that she was beautiful and kind, and I am glad to know I resemble her still.
Ma már csak arra emlékszem, hogy gyönyörű és kedves volt, és örülök, hogy még mindig hasonlítok rá.
EnglishWe use her to teach C.P.R. to the students, although I guess she does resemble Mrs Brummel slightly.
- Kedvelt segédeszköz... az elsősegély oktatáshoz, habár tényleg hasonlít kissé Mrs Brummel-hez.
EnglishIf there are shepherds of elephants, assuredly he must resemble one.
Ha volnának elefántpásztorok, biztosan így néznének ki.
EnglishYou know how often we hear we resemble that murderous pair?.
Tudja milyen gyakran halljuk, hogy hasonlítunk a gyilkos párra?