"resentment" translation into Hungarian

EN

"resentment" in Hungarian

EN resentment
volume_up
{noun}

resentment (also: anger, dudgeon, grudge, spite)
volume_up
harag {noun}
Implacable resentment is a shade in a character.
- Az engesztelhetetlen harag kétségtelenül jellembe vág.
And we, the crew, are bonded together, in spite of anger, or resentment, or competition.
Mi pedig, a legénység, össze vagyunk kötve, minden harag vagy neheztelés vagy versengés dacára.
Resentment, a gray, sullen wave of it, pushed up his throat.
A harag szürke, sértett hullámban emelkedett fel a torkában.
resentment (also: dudgeon, grudge, ill feeling, pique)
And we, the crew, are bonded together, in spite of anger, or resentment, or competition.
Mi pedig, a legénység, össze vagyunk kötve, minden harag vagy neheztelés vagy versengés dacára.
Powell dodged an associated flame of infantile rage and resentment, the Orphan's Syndrome.
Mínusz anya Powell gyermeki düh és neheztelés idetársuló lángnyelvébe ütközött, az árvaság szindrómájába.
My second was a violent resentment at having to leave this world which, when all is said and done, suits me so well.
A második heves neheztelés, amiért itt kell hagynom a világot, amely pedig, mindent egybevetve, nagyon is megfelel nekem.
resentment

Synonyms (English) for "resentment":

resentment

Context sentences for "resentment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCrazily, the back of his mind had turned to Charity with childish resentment.
Képtelen módon valami gyerekes sértettséggel, hirtelen Charity jutott az eszébe.
EnglishShe added with a shade of resentment, And Jeff's always seemed so fond of Peter.
Kis szemrehányással folytatta: Mindig úgy látszott, hogy Jeff nagyon szereti Petert.
EnglishPoirot did not try very hard to keep an outraged resentment out of his voice.
Poirot nem is próbálta kirekeszteni a hangjából a felháborodott szemrehányást.
EnglishYeah, yeah, Mary thought with a mixture of amusement and tired resentment.
Jó, jó, gondolta Mary fáradt belenyugvással; de azért egy kicsit jólesett neki.
EnglishThe higher their position in the hierarchy, the deeper their resentment.
Minél magasabban helyezkedtek el a ranglétrán, annál mélyebb volt sértődöttségük.
EnglishWe did understand each other, and all my resentment of her didn't matter too much.
Értettük egymást, és most az se nagyon számított, mennyire neheztelek rá.
EnglishHe still carries the resentment around in him, even though he buys and sells fleets now.
Ezt azóta sem tudta megbocsátani, pedig azóta már egész flottákat ad és vesz.
EnglishIt is no secret that you have both long harbored resentment for the templars.
Nem titok, hogy ti mindketten gyűlöletet tápláltok a lovagokkal szemben.
EnglishResentment by common folk against a psychic aristocracy, for instance.
Ilyen például a köznép és a pszichikus arisztokrácia közötti ellentét.
EnglishThe company included Lord Maloof and Lord Pirmence, both seething with resentment.
A társaság tagjai között volt Lord Maloof és Lord Pirmence, akik mindketten füstölögtek a haragtól.
EnglishFarnham looked after him with a mixture of amusement and resentment.
Farnham vegyes érzelmekkel - mulatva és bosszankodva - nézett utána.
EnglishSuddenly, rushing over her like the stream from a broken dam, a wave of wild resentment swept over her.
Itt mindenki azt remélte, hogy a ház továbbra is megmarad a család birtokában....
EnglishWil Ohmsford stared after her, resentment and confusion showing in his face.
Wil Ohmsford megbántottan és értetlenül bámult a lány után.
EnglishA faint resentment in her manner, Helen said: You are speaking like a policeman.
Mintha Helennek kezdett volna nem tetszeni a faggatás.
EnglishThough, according to rumour, he had excited the resentment of the wizard Tamurello.
Talán villámcsapás áldozata lett, bár a szóbeszéd szerint kihívta maga ellen Tamurello, a mágus haragját.
EnglishAmerican Midwesterner stepped forward, his features twisted with resentment
A középnyugati amerikai lépett elő, méltatlankodó arccal.
EnglishThey still showed him their resentment and malice, but held back from attacking.
A többiek még mindig megvetően és rosszindulattal méregették, de a kirohanás visszatartotta őket a támadástól.
EnglishIt was with a kind of resentment that he thought of her small, strong body, which he had never yet seen naked.
Némi nehezteléssel gondolt apró, izmos testére, melyet soha nem látott meztelenül.
EnglishOur people, in spite of the profound wounds of 24 years of occupation, do not harbour resentment towards anyone.
Népünk a 24 éves megszállás mély sebei ellenére nem érez haragot senki iránt.
EnglishBut a reputation for harsh temperament had lately caused some resentment in Earth's coastal communities.
Nyers alaptermészetük némi neheztelést is kiváltott azonban a Föld part menti közösségeiben.