EN reservation
volume_up
{noun}

reservation (also: caveat, continuance, maintenance, proviso)
Frankly, this is more of a disagreement than a reservation.
Őszintén szólva, ez nem is annyira fenntartás, hanem inkább nézeteltérés.
Ez egy alapvető fenntartás.
The Court has evaluated the EU accounts as giving a true and fair view without any reservation.
A Számvevőszék fenntartás nélkül úgy értékelte, hogy az EU beszámolója valós és tárgyilagos képet nyújt.
reservation (also: caveat, clause, grounding, proviso)
reservation (also: consulting hours, order)
reservation
reservation
reservation
Uh, yes, I'd like to make a reservation, please.
Persze, egy szobafoglalás lesz, kérem.
I'm sure we don't need to make a reservation in a place frequented by men who disguise themselves as animals, Johanna said.
- Szerintem fölösleges a szobafoglalás ott, ahol vadállatok dúlnak - mondta ki Johanna.

Synonyms (English) for "reservation":

reservation

Context sentences for "reservation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe's a changed man, except for he still can't a reservation to save his life.
Megváltozott, kivéve, hogy még mindig nem tud asztalt foglalni, ha megfeszül is.
EnglishAt least 60 percent of the homes on the reservation are infested with black mold.
A rezervátum területén a lakóházak legalább 60%-a fekete penésszel fertőzött.
EnglishMoreover, for at least three days of that week they would be in the Savage Reservation.
Ráadásul ebből az egy hétből legalább három napig a vadember-rezervátumban lenne.
EnglishUnemployment on the Pine Ridge Indian Reservation fluctuates between 85 and 90 percent.
A Pine Ridge indián rezervátumban a munkanélküliség 85 és 90% között ingadozik.
EnglishThis particular square mile of Reservation was jungle, humid, swampy, overgrown.
A parknak ezen a részén dzsungel volt, párás, mocsaras, áthatolhatatlan.
English01:02:37.83,01:02:41.03 Command don't want postmarks going to the reservation.
A parancsnokság nem akarja, hogy a rezervátumban megtudják, merre járunk!
EnglishWe want a judicial reservation, a judicial decision on fundamental rights.
Igazságügyi garanciát akarunk, az alapvető jogokról szóló bírósági ítéletet.
EnglishI think that all three reports deserve attention, with only one reservation.
Úgy vélem, hogy mindhárom jelentés figyelemre méltó, csupán egyetlen megjegyzésem lenne.
EnglishThe reservation is in your name,’ said the caller, and he hung up for the last time.
A maga nevére foglaltattunk asztalt - mondta a férfi, és ismét bontotta a vonalat.
EnglishWe have a reservation at the Firehouse in Old Sacramento for seven-thirty.
Az Old Sacramento-i Tűzoltóknál foglaltattunk helyet mára, hét harmincra.
EnglishComputerised reservation systems (CRSs) are mainly intended to serve the customer.
A számítógépes helyfoglalási rendszerek (CRS-ek) elsődleges célja az ügyfelek kiszolgálása.
EnglishWith this general reservation, our political group supports the report.
Ezzel az általános fenntartással képviselőcsoportunk támogatja a jelentést.
EnglishI have a second reservation to raise in relation to the factor of labour costs.
Van egy másik fenntartásom is a munkaerőköltségekkel kapcsolatban.
English[ Man 1's Voice ] You've got a black ops agent who's off the reservation.
Mint mondjak a költségvetési bizottságnak erről a Treadstone műveletről.
EnglishBut you don't just board a plane without having a reservation to someplace.
De hát nem száll fel csak úgy egy repülőgépre, anélkül, hogy helyet foglalt volna valahová.
EnglishNow she must make her reservation at the hotel and leave word for Michael that she was coming in.
Most pedig szobát kell foglalnia, és üzenetet kell hagynia Michaelnek, hogy jön.
EnglishI would therefore ask you to minute my reservation about this section of the recommendation.
Ezért kérném jegyzőkönyvbe venni az ajánlás ezen részével kapcsolatos fenntartásaimat.
English(8) None of the Member States have entered a reservation in respect of any of those amendments.
(8) A fenti módosítások tekintetében egyik tagállam sem élt semmilyen fenntartással.
EnglishSteve just called to confirm his 8:00 reservation at the Water Grill.
Steve épp most telefonált hogy megerősítse a foglalását a Vizi Grillben.
EnglishAbby had made the reservation by pay phone the night they arrived.
Abby intézte el egy nyilvános telefonról, még aznap este, hogy megérkeztek.