EN reset
volume_up
{noun}

reset (also: receiving)

Synonyms (English) for "reset":

reset
English

Context sentences for "reset" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUse this button to reset %S's security preferences to their factory settings.
A gomb alkalmazásával %S biztonsági beállításai a gyári alapértékekre állnak vissza.
EnglishElectric system is reset-turn the number-one generator off when you can.
Elektromos rendszer újra indul; ha tudod, kapcsold majd ki az egyes generátort.
EnglishFurchtner closed the case, reset the locks, and passed it over to Popov's lap.
- Fürchtner becsukta a táskát, újra beállította a zárat, majd a táskát Popov ölébe tette.
EnglishThe inscription : Machine must be reset to zero at least every three hours.
A felirat: "A berendezést legalább három óránként szükséges nullázni.
EnglishIt must not be possible to reset the general totalization indicating device to zero.
A fő összegező kijelző nullára történő átállítására nincs lehetőség.
EnglishDo you really want to reset all kernel options to their default values?
Biztos benne, hogy vissza szeretné állítani a rendszermag-beállítások alapértelmezéseit?
EnglishWe do not need to reset our relations; instead we should constantly fine tune them.
Nem kell "újraindítanunk” a kapcsolatainkat, viszont folyamatosan szükség van finomhangolásra.
EnglishYou can also select the style of numbering to use, and reset the numbering in a numbered list.
Továbbá kiválaszthatja a használandó számozás stílusát, és újrakezdheti a számozást.
EnglishI'll reset the system and go manually until I get a usable display back.
Kinullázom az egészet, és kézi vezérléssel folytatom, míg vissza nem tér a használható kép.
EnglishMove the generator switch on number five engine from RESET to RUN.
A következő pillanatban az orosz már a lánctalpasnál állt, és parancsokat osztogatott.
EnglishClick this button to reset the property to its default value
Kattintson erre a gombra a tulajdonság alapértelmezésre való visszaállításához
EnglishI can reset it afterward so it will not show it has been used.
Vissza tudom állítani a számlálót úgy, hogy nem mutatja ki a gép használatát.
EnglishThen he asked the sergeant for the correct time and reset his watch.
Chávez megkérdezte az őrmestertől a pontos időt, és beállította óráját.
EnglishReset Quick SearchResets the quick search so that all messages are shown again.
A gyorskereső alapállapotba hozásaAlapállapotba hozza a gyorskeresőt (minden üzenet újból megjelenik).
EnglishReset transponder to one-one-one-seven for positive identification.
Az adóját állítsa egy-egy-egy-hétre, hogy magállapíthassuk a kilétét.
EnglishIn the attic above the kitchen, a recorder clicked, reset itself and was ready for the next call.
A konyha feletti padláson a magnó kattant egyet, s bekapcsolva várta a következő hívást.
EnglishThe compressors need tlme to reset after a power loss, or they overheat.
Ha a kompresszor nem kap elegendő áramot akkor túlfűti magát.
EnglishReset the computer, Ormack ordered, but McLanahan was already resetting the computer power-switches.
- Igazítsd meg a számítógépet - mondta Ormack, de McLanahan már megtette.
EnglishThe After resetting event occurs after a form has been reset.
Az Alaphelyzetbe állítás után esemény egy űrlap alapállapotba hozatala után következik be.
EnglishBridge, CIC, weapons systems and sensors in full reset.
Híd, itt a harcirányítás, minden fegyverrendszer és érzékelő kikapcsolt.