EN

residue {noun}

volume_up
Ez az üledék az óvatosság.
The idea passed — all of the funny ideas he'd had in the hospital eventually passed — but it left a residue.
A gondolat elszállt - előbb-utóbb elszállt minden kórházi fura gondolat -, de valami üledék visszamaradt.
Nothing remained of the blazing colors except a deep dull residue of tints beneath the featureless span of hopeless gray sky.
Semmi sem maradt a tüzes árnyalatokból, csak valami fénytelen, sötét üledék a reménytelenül szürke ég alatt.
Hardy licked his lips and tasted a residue of bourbon.
Hardy megnyalta az ajkát, érezte rajta a maradék bourbon ízét.
m1 = mass in grams of the residue after evaporation,
m1 = a maradék tömege a párologtatás után, grammban kifejezve,
m1 = mass in grams of the residue after evaporation,
m1 = a bepárlási maradék tömege grammban,
The information available has been reviewed and is sufficient to allow certain maximum residue levels (MRLs) to be fixed.
A rendelkezésre álló információkat áttekintették és elegendőek ahhoz, hogy lehetővé tegyék egyes maximális maradvány szintek (MRL-ek) meghatározását.
Half of each piece of fruit is kept for qualitative analysis for residues of biphenyl, OPP or sodium orthophenylphenate.
Minden gyümölcs egyik felét félretesszük a bifenil-, ortofenil-fenol- vagy nátrium-ortofenil-fenolát-maradvány minőségi elemzése céljára.

Context sentences for "residue" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe sample is dissolved in toluene, filtered, and the residue dried and weighed.
A mintát toluolban feloldjuk és szűrjük, majd a szárított maradékot lemérjük.
EnglishAnd the residue he wiped with his handkerchief and put that in his folded shirt too.
Feltörölte a nyomokat a zsebkendőjével, és azt is rádobta az összehajtogatott ingére.
EnglishUnlike in the elevator shaft, there was no strong residue of magic.
A liftaknától eltérően, itt nem lehetett érezni a mágia visszamaradt nyomait.
EnglishTHE RESIDUE IS DETERMINED BY WEIGHING AND CALCULATED AS A PERCENTAGE BY MASS OF THE SAMPLE .
A hamutartalom kiszámításához a maradékot lemérjük és a tömeg százalékára számítjuk.
EnglishHe raised his hand to take a closer look at the residue that had stuck to his palm.
Felemelte a kezét, hogy közelebbről is szemügyre vegye a maradékot, amely a tenyeréhez tapadt.
EnglishThis is clarified quite clearly in the Regulation on Maximum Residue Levels.
Ezt elég egyértelműen tisztáztuk a megengedett maradékanyag-határértékéről szóló rendeletben.
EnglishThe acrid smell of scorched earth wafted on the air, a residue from the watch fires doused.
Kioltott őrtüzek után maradt csípős szag, a megperzselt föld szaga úszott a levegőben.
EnglishNo residue is left on the final product after the use of the substance.
Az anyag használatát követően nem maradhat anyagmaradék a végterméken.
EnglishYou failed when it came to the report that I did on maximum residue levels.
Kudarcot vallottak az általam a maximális szermaradék-határértékekről készített jelentés esetében.
EnglishThe puppeteer said, We have deposited the residue of your pay with the Bank of We Made It.
A fizetése maradékát letétbe helyeztük a Kezünk Munkája bankjánál.
EnglishI sent it into the oily residue until there was nothing left.
Ismét szabadjára engedtem a Tüzet, bele az üledékbe, amíg nem maradt nyoma.
EnglishAt Rocky Flats, the residue samples were loaded into a gamma-ray spectrometer.
Rocky Flatsben gamma-spektrométerbe helyezték a mintákat.
EnglishIt stalked toward him, leaving footprints of garbage and sludgy residue.
Elindult Sam felé, nyomában ragadós, bűzös pocsolyákat hagyva.
EnglishThe sample is evaporated and then dried at 103 ± 2 ºC and the residue determined gravimetrically.
A mintát 103 ± 2 °C-on bepároljuk és szárítjuk, a maradékot gravimetriásan határozzuk meg.
English(3) An application for establishing of maximum residue limits for fluazuron has been submitted.
(3) Kérelmet nyújtottak be a "fluazuron" maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására.
EnglishThe stuff is guaranteed to kill every single bug in two hours' time and then dissipate with no residue.
Garantálják, hogy a füst két órán belül minden rovart elpusztít, aztán nyom nélkül elpárolog.
EnglishThe only residue of the event in the stratosphere had to be in Reyes's big brain or nowhere.
Ha a történtek után maradt vissza valami a sztratoszférában, az csak Reyes agyában lehetett, sehol máshol.
EnglishYou say there will be no residue left on the products.
Ön azt állítja, hogy nem marad majd visszamaradt anyag a termékeken.
EnglishThat marker residue should be replaced by the sum of carprofen and carprofen glucuronide conjugate.
E jelző maradékanyag helyett a carprofen és a carprofen-glukuronid konjugátum együttesét kell beírni.
EnglishHardy licked his lips and tasted a residue of bourbon.
Hardy megnyalta az ajkát, érezte rajta a maradék bourbon ízét.

Synonyms (English) for "residue":

residue
residual